Sandvoll

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:45 — 17:00

 • 57 verdifulle barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  330,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Sandvoll barnehage er en privat barnehage som ligger i et rolig nabolag ca 1 km fra Bø sentrum. Barnehagen har en egen lavvoplass i enden av Sandvoll idrettsanlegg. Der har vi gapahuk, lavvo, bålplass, utedo og en naturlig lekeplass. Vi kan tilby: Vi har fokus på å være tilstede for barna i hverdagen. Vi skal se det unike i hvert enkelt barn, og gi støtte og utfordringer ut fra den enkeltes forutsetninger og interesser. Barnehagens viktigste kvalitet ligger i relasjonene mellom voksen-barn og barn-barn. Hele personalgruppen har hatt opplæring i "De utrolige årene". Et program som handler om å styrke personalets kompetanse i forebygging og håndtering av atferdsutfordringer, samt å styrke sosiale relasjoner i barnegruppa. Målet er at barna skal best mulig lykkes i samspill med andre.

Avdelinger

Firkløveren

22 verdifulle barn

4 - 6 år

Blåklokka

20 verdifulle barn

2 - 3 år

Solsikka

15 verdifulle barn født 2018

1 - 2 år

Dokumenter fra Sandvoll

Dokumenter fra Læringsverkstedet