Læringsverkstedet Noahs Ark Solkollen

Velkommen til Noahs Ark Solkollen barnehage

Læringsverkstedet Noahs Ark Solkollen barnehage ligger på Åsane i Sandefjord kommune.

Hos oss har vi et moderne bygg, store lokaler og et stort og variert uteområde. Nærmiljøet byr også på opplevelsesmuligheter, med skogsområder, gårder og Granholmen som nærmeste nabo.
Alle våre tre avdelinger har egne seksjoner, i tillegg til at vi har to fellesrom og et stort naturlig utendørs fellesområde.

I barnehagen kan vi ta imot opp til 62 barn, og avdelingene er aldersinndelt og opererer med små grupper gjennom dagen.

Vi er opptatt av kultur, kreativitet og det kristne budskapet med fokus på grunnverdiene og med en filosofisk tilnærming som gjør at barn selv kan reflektere og finne frem til svar de føler er riktig for seg, etter egen modning og alder.

Har du noen spørsmål eller ønsker å komme på besøk i barnehagen vår, ta gjerne kontakt.

Mobilnummer: 93048273
Mail: noahsark@laringsverkstedet.no

Velkommen! 😊

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Teksleåsen 3,3231 Sandefjord
Vis i kart

93048273
noahsark@laringsverkstedet.no

62 barn
3 avdelinger
16 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Kreativitet og skaperglede, både gjennom formingsaktiviteter men også gjennom teater og improvisasjon, er viktige arbeidsmetoder på Noahs Ark. Her byr både barna og ansatte på seg selv. På fellessamlingene på fredager kan vi presentere tema ved å synge sammen, vise frem hva vi har jobbet med den siste perioden eller ha en fremvisning for hverandre.

Vi hjelper gode verdier å vokse

Noahs Ark er en av Solkollen-barnehagene til Læringsverkstedet. "Barnehagen legger en vid praktisering av lovens kristne formål til grunn for sin virksomhet." Dette jobber vi med gjennom sang og musikk, skaperglede, ukentlige supersamlinger med bibelfortellinger og kristen høytismarkering og undring. Vi har også nært samarbeid med Sandefjord kirke. Selv om vi har den kristne formålpragrafen i bunn er det et mangfold av både barn og ansatte fra andre kulturer i barnehagen vår og alle er velkomne til å søke plass hos oss.

I Solkollen støtter vi opp om de gode og viktige verdiene alle mennesker har og familiens arbeid med å gjøre barna til trygge og gode mennesker som tar vare på seg selv, andre og naturen.

Fokusområde for Noahs Ark Solkollen barnehage

Lek, foreldresamarbeid og relasjonsbygging

Våre satsingsområder er lek, språk og relasjonsbygging. Sosial kompetanse står i nær tilknytning til disse områdene og det pedagogiske arbeidet i leken er ment å styrke denne kompetansen sammen med barnet Gjennom satsingsområdene ønsker vi å skape og bidra til et - Lekende samspill og et inkluderende fellesskap.

Vårt mål er; «- at alle barn skal oppleve og utvikle trygghet, glede og sosial kompetanse gjennom gode relasjoner og et lekende, kreativt miljø»

Lek, foreldresamarbeid og relasjonsbygging

Våre satsingsområder er lek, språk og relasjonsbygging. Sosial kompetanse står i nær tilknytning til disse områdene og det pedagogiske arbeidet i leken er ment å styrke denne kompetansen sammen med barnet Gjennom satsingsområdene ønsker vi å skape og bidra til et - Lekende samspill og et inkluderende fellesskap.

Vårt mål er; «- at alle barn skal oppleve og utvikle trygghet, glede og sosial kompetanse gjennom gode relasjoner og et lekende, kreativt miljø»

Avdelinger

Skattkammeret

34 barn

3 - 6 år

Blomsterkroken

16 barn

2 - 3 år

Hjerterommet

12 barn

Dokumenter fra Noahs Ark Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet