Velkommen til Noahs Ark Solkollen barnehage

Læringsverkstedet Noahs Ark Solkollen barnehage ligger på Åsane i Sandefjord kommune.

Hos oss har vi et moderne bygg, store lokaler og et stort og variert uteområde. Nærmiljøet byr også på opplevelsesmuligheter, med skogsområder, gårder og Granholmen som nærmeste nabo.
Alle våre tre avdelinger har egne seksjoner, i tillegg til at vi har to fellesrom og et stort naturlig utendørs fellesområde.

I barnehagen kan vi ta imot opp til 62 barn, og avdelingene er aldersinndelt og opererer med små grupper gjennom dagen.

Vi er opptatt av kultur, kreativitet og det kristne budskapet med fokus på grunnverdiene og med en filosofisk tilnærming som gjør at barn selv kan reflektere og finne frem til svar de føler er riktig for seg, etter egen modning og alder.

Har du noen spørsmål eller er interessert i våre tjenester? Kom gjerne på besøk til barnehagen vår.

Mobilnummer: 40101561
Mail: noahsark@laringsverkstedet.no

Velkommen! 😊

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Teksleåsen 3,3231 Sandefjord
Vis i kart

40101561
noahsark@laringsverkstedet.no

63 barn
3 avdelinger
59 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Styrer
Heidi Ferrandi

Fokusområde for Noahs Ark Solkollen barnehage

Lek, foreldresamarbeid og relasjonsbygging

Våre satsingsområder er lek, språk og relasjonsbygging. Sosial kompetanse står i nær tilknytning til disse områdene og det pedagogiske arbeidet i leken er ment å styrke denne kompetansen sammen med barnet Gjennom satsingsområdene ønsker vi å skape og bidra til et - Lekende samspill og et inkluderende fellesskap.

Vårt mål er; «- at alle barn skal oppleve og utvikle trygghet, glede og sosial kompetanse gjennom gode relasjoner og et lekende, kreativt miljø»

Lek, foreldresamarbeid og relasjonsbygging

Våre satsingsområder er lek, språk og relasjonsbygging. Sosial kompetanse står i nær tilknytning til disse områdene og det pedagogiske arbeidet i leken er ment å styrke denne kompetansen sammen med barnet Gjennom satsingsområdene ønsker vi å skape og bidra til et - Lekende samspill og et inkluderende fellesskap.

Vårt mål er; «- at alle barn skal oppleve og utvikle trygghet, glede og sosial kompetanse gjennom gode relasjoner og et lekende, kreativt miljø»


Avdelinger

Skattkammeret

34 barn

3 - 5 år

Blomsterkroken

16 barn

1 - 3 år

Hjerterommet

13 barn

Dokumenter fra Noahs Ark Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet