Læringsverkstedet Nesset Solkollen

Velkommen til Nesset Solkollen barnehage

Velkommen til Læringsverkstedet Nesset Solkollen barnehage!

Søknadsfrist for hovedopptaket for barnehageplass fra august 2024 er 1. mars. Dere er velkommen som søker hos oss. Ønsker dere å finne ut mer om oss, ta en titt på hjemmesiden og/eller ta kontakt med styrer for et besøk eller en samtale.

Læringsverkstedet Nesset Solkollen barnehage ligger landlig til på Nesset i Levanger. Vi har et fint og spennende uteområde, og har mange turområder rundt barnehagen og litt lengre unna, som vi bruker daglig. I vår barnehage er det 7 avdelinger, og vi har 101 barn og det er nesten 35 voksne som jobber her. Vi deler avdelingene etter alder, og dette gjør vi for å legge best mulig tilrette for pedagogiske aktiveteter, samlingstunder måltider med mer. Vår erfaring viser gjennom en slik inndeling, får vi god tid til alle barna, og har gode muligheter for å knytte og legge tilrette for gode relasjoner.

Vi oppfyller kravet barnehagene har til bemannings- og pedagogtetthet. Vi har en persnalgruppe med høy kompetanse, ulik bakgrunn og mye erfaring. Vi ønsker et personalet med kunnskap, holdninger, evner og ferdigheter til å etablere, utvikle, vedlikeholde og reparere relasjoner mellom mennesker.

Læringsverkstedet Nesset Solkollen barnehage skal være et sted som er preget av trygghet, trivsel og tilit, noe som gir økt kvalitet. Relasjoner og samarbeid har stor betydning for å få fram det beste i hverandre. Dette er noe vi synes er viktig at vi jobber med i barnehagehverdagen og på møter. Det er viktig at barn skal oppleve å bli møtt hver morgen av en voksen som ser den enkelte, og at det er glade og tygge voksne som er sammen med deg hele dagen. Det er alltid den voksne som har ansvar for kvaliteten på en relasjon. Det å skape relasjoner handler om at barnet skal føle seg sett og tatt på alvor i enhver situasjon. Den viktigste opplevelsen barnet sitter igjen med, er å være respektert og akseptert som person.

Vi har Læringsverkstedets konsept Solkollen; Vi følger kirkeåret og samarbeider med kirka i forbindelse med ulike markeringer og høytider. Når du er sammen med de andre, skal du kunne kjenne på fellesskap, omsorg, nestekjærlighet, vennskap, likeverd og respekt. Dette er noen av de kristne grunnverdiene. Kulturen i barnehagen skal være preget av hjertekultur. Hjertekulturet representerer en betydelig del av læringsmiljøet, som hvert enkelt barn til enhver tid møter. Et godt læringsmiljø i barnehagen danner grunnlaget for god utvikling, lek og læring, helse og trivsel. Gjennom hele dagen jobber vi aktivt for at samspill, omsorg, lek og læring skal gå hånd i hånd. Vi er opptatt av at både barn og foreldre skal føle seg velkommen i vår barnehage. Alle skal møte et omsorgsfult og kompetent personale, hvor vi legger vekt på et godt samarbeid.

Vi har også konsept Natur; Det betyr at vi er mye ute og på tur. Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser, med mange unike turmål for små barn og større barn. Vi har mange turmål i barnehagens umiddelbare nærhet, og vi har også turmål lengre unna. Turmål som vi bruker er bland annet: Haugen, Bamberg, Lavvoen, Nesheimskogen, Arboreet, Veskemarka, Snurrehaugen. Vi kan også gå tur og hilse på hestene. Det er viktig at det å være ute, og være på tur, skal være lystbetont, og da er det viktig med aktive voksne. Det er også viktig med godt kosthold, som gir energi til lek, i og utenfor barnehagen.

Vi er en fullkost barnehage. som betyr at vi tilbereder og serverer alle måltidene i barnehagen. Dette er frokost som serveres mlm 0700-0830, varm og kald lunsj rundt 1030-1100 tida og et lett måltid på 1400, som kan være rester fra lunsj, knekkebrød og frukt/grønnsaker. Vi jobber for at måltidet skal være en arena for gode opplevelser, samtale, refleksjon, læring og fellesskap. Et godt måltid er et pedagogisk måltid, der barnet ditt blir tilbudt et allsidig kosthold med mange ulike smaksopplevelser.

Ta gjerne kontakt på mail: nesset@laringsverkstedet.no

Dere er velkomne til å komme innom på besøk i barnehagen.

Mandag — Fredag 06:30 — 16:30

Gjemblevegen 65, Levanger,7602 Levanger
Vis i kart

47621547
nesset@laringsverkstedet.no

96 barn
7 avdelinger
28 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 500,-

Styrer
Styrer Thomas Gården, Styrer Anne Berit Lyng Malmo, Styrer Hilde Folladal

Avdelinger

Trøa

19 barn

5 - 6 år

Sagbruket

23 barn

4 - 5 år

Stallen

25 barn

3 - 4 år

Låven

6 barn

2 - 3 år

Fjøset

9 barn

2 - 3 år

Sætra

8 barn

1 - 2 år

Bingen

6 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Nesset Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet