Velkommen til Nesset Solkollen barnehage

Læringsverkstedet Nesset Solkollen barnehage ligger i Levanger. I vår barnehage er det 99 barn og det er nesten 40 voksne som jobber her.

Det er viktig at barn skal oppleve å bli møtt hver morgen av en voksen som ser den enkelte, og at det er glade og tygge voksne som er sammen med deg hele dagen.

Vi følger kirkeåret og samarbeider med kirka i forbindelse med ulike markeringer og høytider. Når du er sammen med de andre, skal du kunne kjenne på fellesskap, omsorg, nestekjærlighet, vennskap, likeverd og respekt. Dette er noen av de kristne grunnverdiene.

Ta gjerne kontakt på mail: nesset@laringsverkstedet.no

Dere er velkomne til å komme innom på besøk i barnehagen.

Mandag — Fredag 06:30 — 16:30

Gjemblevegen 65, Levanger,7602 Levanger
Vis i kart


nesset@laringsverkstedet.no

99 barn
9 avdelinger
0 ansatte

Pris: 3315,-
Pris for mat: 375,-

Avdelinger

Utmarka

18 barn

4 - 5 år

Trøa

13 barn

5 - 6 år

Sagbruket

12 barn

4 - 5 år

Redskapsbua

9 barn

2 - 2 år

Stallen

13 barn

1 - 4 år

Låven

10 barn

2 - 4 år

Fjøset

7 barn

2 - 4 år

Sætra

Bingen

17 barn

Dokumenter fra Nesset Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet