Velkommen til Krikane barnehage

Krikane barnehage ligger i Sykkylven sentrum i Møre og Romsdal. I Krikane har vi som mål å sende heim trygge og glade barn, som har hatt en innhaldsrik og kjekk barnehagedag med gode vennskap og mykje leik. Barna skal ha eit personale som skapar ein kvardag prega av nyskjerrigheit og undring, glede og humor, omsorg og annerkjenning. Alle barn er unike og dei skal oppleve å bli sett, oppleve meistring og bli teke på alvor. Personalet har barnet i fokus og arbeidar for barnet sitt beste i nært samarbeid med heimen.

Mandag — Fredag 06:45 — 16:30

Haugsetvegen 57,6230 Sykkylven
Vis i kart

92122198
krikane@laringsverkstedet.no

59 barn
4 avdelinger
21 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Styrer
Eva Helen Haram

Eva Helen Haram

Eg har jobba i Krikane barnehage sidan 2006 og har vore styrar sidan 2016. Som leiar er eg oppteken av å ha eit godt miljø, slik dei tilsette kan ha ein god arbeidsplass, samt at barna har det trygt og godt med alle moglegheiter for utvikling.

92122198
krikane@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Krikane barnehage

Våre fokusområder er motorikk og fysisk aktivitet, og i samarbeid med Sykkylven kommune har vi jobba prosjektbasert med tidlig innsats på motorikk og fysisk aktivitet. Målet er å utvikle eit godt fundament for læring og ikkje minst rørsleglede.

Våre fokusområder er motorikk og fysisk aktivitet, og i samarbeid med Sykkylven kommune har vi jobba prosjektbasert med tidlig innsats på motorikk og fysisk aktivitet. Målet er å utvikle eit godt fundament for læring og ikkje minst rørsleglede.

Avdelinger

Løvetanna

17 barn

3 - 6 år

Kvitveisen

18 barn

3 - 6 år

Blåklokka

12 barn

Marikåpa

12 barn

Dokumenter fra Krikane barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet