Læringsverkstedet Krikane

Velkommen til Krikane barnehage

Læringsverkstedet Krikane barnehage ligg i Sykkylven kommune i Møre og Romsdal. Vi ligg sentralt til ved idrettsanlegg og den nye sentrumsskulen. Vi har mange og varierte turmål i nærmiljøet, og bruker både skogen og fjøra aktivt til leik og læring.

I Krikane har vi som mål å sende heim trygge og glade barn, som har hatt en innhaldsrik og kjekk barnehagedag med gode vennskap og mykje leik. Barna skal ha eit personale som skapar ein kvardag prega av nyskjerrigheit og undring, glede og humor, omsorg og annerkjenning. Alle barn er unike og dei skal oppleve å bli sett, oppleve meistring og bli teke på alvor. Personalet har barnet i fokus og arbeidar for barnet sitt beste i nært samarbeid med heimen.

Mandag — Fredag 06:45 — 16:30

Haugsetvegen 57,6230 Sykkylven
Vis i kart

92122198
krikane@laringsverkstedet.no

63 barn
4 avdelinger
17 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Eva Helen Haram

Eva Helen Haram

Eg har jobba i Krikane barnehage sidan 2006 og har vore styrar sidan 2016. Som leiar er eg oppteken av å ha eit godt miljø, slik dei tilsette kan ha ein god arbeidsplass, samt at barna har det trygt og godt med alle moglegheiter for utvikling.

92122198
krikane@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Krikane barnehage

Vårt fokusområde er motorikk og fysisk aktivitet, og i samarbeid med Sykkylven kommune har vi jobba prosjektbasert med tidlig innsats på motorikk og fysisk aktivitet. Målet er å utvikle eit...

Vårt fokusområde er motorikk og fysisk aktivitet, og i samarbeid med Sykkylven kommune har vi jobba prosjektbasert med tidlig innsats på motorikk og fysisk aktivitet. Målet er å utvikle eit godt fundament for læring og ikkje minst rørsleglede.

"SOLID START SYKKYLVEN er ei satsing på motorikk og fysisk aktivitet i alle barnehagar i Sykkylven kommune. Satsinga er i samarbeid med kommunal fysioterapeut og ergoterapeut. Den omfattar alle barn i barnehagen, frå dei aller minste til dei største.

Barnehagen skal følgje eit årshjul i motorisk aktivitet. Dette er med og legg grunnlaget for utvikling av ferdigheiter som skal gjere barnet meir modent og klar for læring ved skulestart.

Motorikk blir ikkje utvikla av seg sjølv, men vi må gjere ting mange gongar for at vi skal meistre ei fysisk oppgåve. Barnehagen vil igjennom SSS legge til rette for nettopp dette. Fokuset til barnehagen vil vere at barnet skal oppleve glede og meistring i aktivitet. Årshjulet styrar kva fokus ein har frå månad til månad og eit aktivitetshjul gir forslag til forskjellige aktivitetar. Barna skal oppleve at dette er ein naturleg del av dagleg leik og aktivitet. Det skal vere morosamt og kjekt! :) Aktivitetane skal vere for alle og tilpassast dei barna som treng ekstra tilrettelegging."

Avdelinger

Løvetanna

19 barn

3 - 6 år

Kvitveisen

19 barn

3 - 6 år

Blåklokka

12 barn

Marikåpa

13 barn

Dokumenter fra Krikane barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet