Hurdal Naturbarnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 17:00

 • 80 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  380,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Vår barnehage ligger i Hurdal sentrum, med kort vei til butikk, kommunehus og skole. Vi legger opp til små turer der målet er å gripe alle øyeblikkene underveis. Det å være ute stimulerer alle sansene og gir rikelig med opplevelser for både små og store. Barnehagens nærmiljø gir barna rom for et mangfold av aktiviteter, opplevelser og læring til alle årstider og i all slags vær. Barna blir presentert for naturens kvaliteter og skal lære seg å bruke ressursene som finnes i naturen. Alle Læringsverkstedets fagområder er ekstra spennende å utforske ute i naturen! I forbindels med at vi er en naturbarnehage, har vi en friluftsbase i barnehagen, samt tilrettelagte turplasser hvor vi kan benytte oss av både lavvo og gapahuk. Hovedsaklig skal alle fire basene i barnehagen også være en tur ute i løpet av barnehagehverdagen. Vi benytter oss mye av nærområdet og skogen med ukentlige turer og utflukter med månedens miljøeksperiment, happeninger og temadager som noen av høydepunktene. Priser fra 1. august 2019: 100% plass: 3040.- 80% plass: 2432.- 60% plass: 1824.- kostpris: 380.-

Fokusområde for Hurdal Naturbarnehage

Livsmestring og helse

 • Vi vektlegger gode relasjoner og skaper mestringsopplevelser hos hverandre.

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted hvor barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap (Rammeplanen, 2017)

Vi fokuserer på barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Som tiltak vil vi jobbe mer på tvers i barnehagen, ved å danne ulike lekegrupper. Vi legger til rette for turgrupper på tvers av avdelingene for å forsterke fellesskapsfølelsen i barnehagen, og har månedlige fellessamlinger. Vi vil at barna skal oppleve mestring i relasjon med andre barn og vi voksne er aktive veiledere i både lek, ustrukturerte og strukturere situasjoner.

Livsmestring og helse
Vi vektlegger gode relasjoner og skaper mestringsopplevelser hos hverandre.
Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted hvor barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap (Rammeplanen, 2017)
Vi fokuserer på barns trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Som tiltak vil vi jobbe mer på tvers i barnehagen, ved å danne ulike lekegrupper. Vi legger til rette for turgrupper på tvers av avdelingene for å forsterke fellesskapsfølelsen i barnehagen, og har månedlige fellessamlinger. Vi vil at barna skal oppleve mestring i relasjon med andre barn og vi voksne er aktive veiledere i både lek, ustrukturerte og strukturere situasjoner.

Avdelinger

Bjørnebo

25 barn

3 - 6 år

Revehiet

25 barn

3 - 6 år

Bikuben

15 barn

Humlebo

15 barn

Dokumenter fra Hurdal Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet