Velkommen til Kuvågen barnehage

Barnehagen ligger idyllisk til på Ytre Moberg i Os kommune, og er tilknyttet flotte omgivelser med naturen som nærmeste nabo. Naturen rundt barnehagen er rik på muligheter for variert friluftsliv, samtidig som barnehagen har et flott uteområde.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Kuvågvegen 126,5209 Os
Vis i kart

56309600
kuvagen@laringsverkstedet.no

106 barn
6 avdelinger
36 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 467,-

Styrer
Birgitte Eide Bunch

Birgitte Eide Bunch

Fokusområde for Kuvågen barnehage

Våre satsninsområder er relasjonskompetanse og språk. Relasjonskompetanse: I Kuvågen barnehage har vi relasjonsdkompetanse som satsingsområde. Når vi bruker begrepet relasjonskompetanse handler det først og fremst om å mestre samspill og...

Våre satsninsområder er relasjonskompetanse og språk.

Relasjonskompetanse: I Kuvågen barnehage har vi relasjonsdkompetanse som satsingsområde. Når vi bruker begrepet relasjonskompetanse handler det først og fremst om å mestre samspill og etablere relasjoner med andre. Vi har et ønske om at barna skal oppleves rause og robuste ovenfor seg selv, andre og i et fellesskap. Relasjonskompetanse er kunnskap og erfaringer som gjør det mulig å møte utfordringer i samspillsituasjoner. Sosiale ferdigheter er lært atferd som anvendes i relasjoner bl. a med venner. Vi ønsker å gi barna mulighet til å bli sosialt kompetente i sin hverdag. Dette vil blant annet handle om å kunne etablere vennskap og å føle seg akseptert. Vi ønsker å styrke barnas selvbilde og forebygge mobbing, samt hjelpe de til å mestre konflikter. Noen av våres sosiale mål er å vise naturlig omsorg, regulere og sette grenser på en positiv måte. Vi legger vekt på at barna skal føle seg sett, inkludert, forstått og respektert.

Språk: Når vi fokuserer på samspill er det naturlig å trekke inn språkutvikling, da språkete er vårt viktigste kommunikasjonsmiddel. Språk er ikke bare et redskap for å utveksle informasjon, men har en sental rolle for læring og sosial utvikling i barnehagen. Slik ar språket både et kommunikasjonsmiddel, redskap for tenkning og refleksjon, og uttrykk for meninger, følelser og opplevelser.

Avdelinger

Blåskjell

16 barn

2 - 4 år

Krabben

24 barn

3 - 6 år

Kråkebollen

24 barn

3 - 5 år

Muslingen

15 barn

1 - 3 år

Måken

12 barn

4 - 6 år

Sjøstjerna

15 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Kuvågen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet