Kuvågen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 108 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Barnehagen ligger idyllisk til på Ytre Moberg i Os kommune, og er tilknyttet flotte omgivelser med naturen som nærmeste nabo. Naturen rundt barnehagen er rik på muligheter for variert friluftsliv, samtidig som barnehagen har et flott uteområde.

Fokusområde for Kuvågen

Våre satsninsområder er relasjonskompetanse og natur og friluftsliv. Relasjonskompetanse I Kuvågen barnehage har vi relasjonsdkompetanse som satsingsområde. Når vi bruker begrepet relasjonskompetanse handler det først og fremst om å mestre...

Våre satsninsområder er relasjonskompetanse og natur og friluftsliv. Relasjonskompetanse I Kuvågen barnehage har vi relasjonsdkompetanse som satsingsområde. Når vi bruker begrepet relasjonskompetanse handler det først og fremst om å mestre samspill og etablere relasjoner med andre. Vi har et ønske om at barna skal oppleves rause og robuste ovenfor seg selv, andre og i et fellesskap. Relasjonskompetanse er kunnskap og erfaringer som gjør det mulig å møte utfordringer i samspillsituasjoner. Sosiale ferdigheter er lært atferd som anvendes i relasjoner bl. a med venner. Vi ønsker å gi barna mulighet til å bli sosialt kompetente i sin hverdag. Dette vil blant annet handle om å kunne etablere vennskap og å føle seg akseptert. Vi ønsker å styrke barnas selvbilde og forebygge mobbing, samt hjelpe de til å mestre konflikter. Noen av våres sosiale mål er å vise naturlig omsorg, regulere og sette grenser på en positiv måte. Vi legger vekt på at barna skal føle seg sett, inkludert, forstått og respektert. Natur og friluftsliv Vi setter stor pris på naturen og de mulighetene nærområdet vårt har å by på. Alle avdelingene har fokus på det å være ute og utforske naturen. Barnehagens beliggenhet, med sjø, fjell og skog som nærmeste nabo, gjør at vi har gode muligheter til et veldig variert og mangfoldig møte med naturen. Friluftsliv innebærer også umiddelbar og spontan livsutfoldelse. Ute i naturen er utfordringer, tilpasset barn i alle aldre, alltid lett å finne. Selvfølelse øker ved selvhevdelse, og det er få andre arenaer som tilbyr utfordringer like fortløpende som naturen. Mestring i naturen skaper kunnskap, utforskende og aktive barn. Barnehagen har en egen utegruppe som aktivt benytter de lokale mulighetene Os har å by på.

Avdelinger

Blåskjell

20 barn

2 - 4 år

Krabben

23 barn

3 - 6 år

Kråkebollen

23 barn

3 - 6 år

Muslingen

14 barn

1 - 3 år

Måken

14 barn

4 - 6 år

Sjøstjerna

14 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Kuvågen

Dokumenter fra Læringsverkstedet