Læringsverkstedet Kuvågen

Velkommen til Kuvågen barnehage

Læringsverkstedet Kuvågen barnehage ligger idyllisk til på Ytre Moberg i Bjørnafjorden kommune, og er tilknyttet flotte omgivelser med naturen som nærmeste nabo. Naturen rundt barnehagen er rik på muligheter for variert friluftsliv som gir gode muligheter for lek og læring, samtidig som barnehagen har et flott uteområde.

Årsplan: https://backstage.mykid.no/templates/show/yearplan/84/2825

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Kuvågvegen 126,5209 Os
Vis i kart

56309600
kuvagen@laringsverkstedet.no

108 barn
6 avdelinger
27 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 467,-

Styrer
Birgitte Eide Bunch

Birgitte Eide Bunch

Styrer, Birgitte Eide Bunch, har erfaring som styrer/daglig leder i barnehage siden 2001. Hun startet som styrer i Læringsverkstedet Kuvågen barnehage i 2016. Birgitte er barnehagelærer med videreutdanning innen ledelse og veiledning fra Høgskolen, og har master i ledelse fra BI som ferdigstilles våren 2024. \"Jeg er heldig som jobber i Læringsverkstedet Kuvågen barnehage med så mange fantastiske barn som er nysgjerrige på livet og fylt med glede. Vi er en energifull personalgruppe med stort hjerte for barna som de viser gjennom varme, masse omsorg og fokus på godt fagforankret, pedagogisk arbeid\"

92092978
kuvagen@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Kuvågen barnehage

Våre satsninsområder er relasjonskompetanse og språk. Relasjonskompetanse: I Kuvågen barnehage har vi relasjonsdkompetanse som satsingsområde. Når vi bruker begrepet relasjonskompetanse handler det først og fremst om å mestre samspill og...

Våre satsninsområder er relasjonskompetanse og språk.

Relasjonskompetanse:

I Kuvågen barnehage har vi relasjonsdkompetanse som satsingsområde. Når vi bruker begrepet relasjonskompetanse handler det først og fremst om å mestre samspill og etablere relasjoner med andre. Vi har et ønske om at barna skal oppleves rause og robuste ovenfor seg selv, andre og i et fellesskap. Relasjonskompetanse er kunnskap og erfaringer som gjør det mulig å møte utfordringer i samspillsituasjoner. Sosiale ferdigheter er lært atferd som anvendes i relasjoner bl. a med venner. Vi ønsker å gi barna mulighet til å bli sosialt kompetente i sin hverdag. Dette vil blant annet handle om å kunne etablere vennskap og å føle seg akseptert. Vi ønsker å styrke barnas selvbilde og forebygge mobbing, samt hjelpe de til å mestre konflikter. Noen av våres sosiale mål er å vise naturlig omsorg, regulere og sette grenser på en positiv måte. Vi legger vekt på at barna skal føle seg sett, inkludert, forstått og respektert.

Språk: Når vi fokuserer på samspill er det naturlig å trekke inn språkutvikling, da språkete er vårt viktigste kommunikasjonsmiddel. Språk er ikke bare et redskap for å utveksle informasjon, men har en sental rolle for læring og sosial utvikling i barnehagen. Slik ar språket både et kommunikasjonsmiddel, redskap for tenkning og refleksjon, og uttrykk for meninger, følelser og opplevelser.

Avdelinger

Blåskjell

18 barn

2 - 4 år

Krabben

24 barn

3 - 5 år

Kråkebollen

24 barn

3 - 5 år

Muslingen

15 barn

1 - 3 år

Måken

12 barn

4 - 5 år

Sjøstjerna

15 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Kuvågen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet