Kuvågen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 110 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Barnehagen ligger idyllisk til på Ytre Moberg i Os kommune, og er tilknyttet flotte omgivelser med naturen som nærmeste nabo. Naturen rundt barnehagen er rik på muligheter for variert friluftsliv, samtidig som barnehagen har et flott uteområde.

Fokusområde for Kuvågen

Våre satsninsområder er relasjonskompetanse og språk. Relasjonskompetanse: I Kuvågen barnehage har vi relasjonsdkompetanse som satsingsområde. Når vi bruker begrepet relasjonskompetanse handler det først og fremst om å mestre samspill og...

Våre satsninsområder er relasjonskompetanse og språk.

Relasjonskompetanse: I Kuvågen barnehage har vi relasjonsdkompetanse som satsingsområde. Når vi bruker begrepet relasjonskompetanse handler det først og fremst om å mestre samspill og etablere relasjoner med andre. Vi har et ønske om at barna skal oppleves rause og robuste ovenfor seg selv, andre og i et fellesskap. Relasjonskompetanse er kunnskap og erfaringer som gjør det mulig å møte utfordringer i samspillsituasjoner. Sosiale ferdigheter er lært atferd som anvendes i relasjoner bl. a med venner. Vi ønsker å gi barna mulighet til å bli sosialt kompetente i sin hverdag. Dette vil blant annet handle om å kunne etablere vennskap og å føle seg akseptert. Vi ønsker å styrke barnas selvbilde og forebygge mobbing, samt hjelpe de til å mestre konflikter. Noen av våres sosiale mål er å vise naturlig omsorg, regulere og sette grenser på en positiv måte. Vi legger vekt på at barna skal føle seg sett, inkludert, forstått og respektert.

Språk: Når vi fokuserer på samspill er det naturlig å trekke inn språkutvikling, da språkete er vårt viktigste kommunikasjonsmiddel. Språk er ikke bare et redskap for å utveksle informasjon, men har en sental rolle for læring og sosial utvikling i barnehagen. Slik ar språket både et kommunikasjonsmiddel, redskap for tenkning og refleksjon, og uttrykk for meninger, følelser og opplevelser.

Avdelinger

Blåskjell

20 barn

2 - 4 år

Krabben

24 barn

3 - 5 år

Kråkebollen

24 barn

3 - 5 år

Muslingen

14 barn

1 - 2 år

Måken

14 barn

4 - 5 år

Sjøstjerna

14 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Kuvågen

Dokumenter fra Læringsverkstedet