Læringsverkstedet Krokusbakken

Velkommen til Krokusbakken barnehage

Læringsverkstedet barnehage AS avd Krokusbakken har sin beliggenhet i landlige omgivelser med Det norske Arboret og Botanisk hage som nærmeste nabo. Vår beliggenhet fører oss raskt ut i naturen og gir barn og voksne en unik mulighet til daglig å ferdes i skog og mark, og ved sjø og eng. Spredt i nærområdet har vi ulike leirplasser som vi besøker der vi har bålplass, hinderløyper og natursti. Noen av leirplassene ligger så nært barnehagen at selv de minste barna kan besøke disse. På bakgrunn av dette er det naturlig for oss å fokusere på uteliv og natur. Det vi gjør inne kan vi også gjøre ute! Når vi jobber med tema og prosjekter så arbeider vi ofte ute, vi har samlingstunder ute, vi spiser lunsj ute og vi jobber med fagområdene ute. Lek og bevegelse står helt sentralt i hverdagen vår! Avdelingene har faste turdager, men ferdes også utenfor barnehagens lekeplass på andre dager. Gjerne i mindre grupper eller alle sammen. Når vi er på tur er det ikke lengden på turen som teller men innholdet. De minste barna går gjerne bare korte turer rett utenfor barnehagens porter, mens de eldste barna legger i vei til områder flere kilometer unna. Vi er ikke redde for utfordringer når vi ser hvilke glede uteliv gir barna! Vi er en bedrift med god lokal tilknytning. Vi har et godt samarbeid med naboer og ulike institusjoner i bygden, et samarbeid som vi drar nytte av for både barn og voksne. Vi jobber prosjektbasert og det er barnas initiativ, interesser og kreativitet som styrer prosjektene våre. Vi voksne er aktive medspillere og inspiratorer som hele tiden søker etter barnas her-og-nå-situasjon. Vi presenterer nødvendigvis ikke ferdige svar, men lar oss undre sammen med barna i deres verden.

Læringsverkstedet har et eget måltidskonsept som heter Et godt måltid. Måltider er en viktig del av hverdagen i barnehagen vår, og maten som barna spiser i barnehagen utgjør en stor del av barnets kosthold. Vi har stort fokus på kostholdets betydning for barnets fysiske og psykiske helse. I Læringsverkstedet er Et godt måltid mer enn bare mat, det er også aktiv deltagelse i tilbredning av måltider, dekking av bord, rydding etterpå og fokus på den gode samtalen rundt bordet mens vi spiser. Vi har også fokus på matsvinn og barna lærer å forsyne seg selv og hva som er passe mengde mat og drikke. I løpte av uken har vi minst et varmt måltid der vi serverer vegetar, kjøtt eller fisk av gode råvarer. Maten lager vi selv fra bunnen. I tillegg har vi dager vi lager mat på bål eller lager grøt. De andre dagene har vi smørelunsj med fokus på varierte påleggssorter. Vi serverer grønt til alle måltider og unngår ultraprossesert mat. Barna får også et fruktmåltid i barnehagen. Frokost medbringer barna selv. Vi er ikke en sukkerfri barnehage, men vi er sukkerbevisste. Vi har fokus på de mest vanlige høytidene og da baker vi gjerne julekaker og fastelavnsboller.

Hvis du ønsker å besøke barnehagen vår er det bare til å ringe styrer Lena Damm (97005882) for å avtale!

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Mildeveien 146,5259 Hjellestad
Vis i kart

97005882
krokusbakken@laringsverkstedet.no

89 barn
5 avdelinger
26 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Lena Damm

Lena Damm

Lena har vært styrer i Krokusbakken siden barnehagen åpnet i 2007. Lena er utdannet førskolelærer og har master i ledelse fra NHH. Lena begynte å jobbe i barnehage på Fana Folkehøyskole i 1995, og har siden den gang jobbet som assistent, førskolelærer, pedagogisk leder og styrer i barnehage. Lena jobber nå også som regionkonsulent i Læringsverkstedet sammen med regionleder i region Hordaland, men har sin base fast i Krokusbakken barnehage. Som regionkonsulent har hun, sammen med regionleder, ansvar for oppfølging, veiledning og utvikling av alle Læringsverkstedet barnehagene i Hordaland. Lena er oppvokst på Milde, bor rett ved barnehagen og er godt kjent i bygden. Lena er gift og har to barn. Hege Engenes jobber også som styrer i Krokusbakken, i 50% stilling. Hun er også pedagogisk leder på Hvitveisen 50%. Hege er utdannet førskolelærer og har lang erfaring fra barnehage. Hege er gift og har 3 barn. Hege har jobbet i barnehagen siden 2009. Hege er på kontoret 2 eller 3 dager pr uke.

97005882
krokusbakken@laringsverkstedet.no

Tema for prosjekter 2023/2024

Årets tema:

Dette barnehageåret har vi "kroppen min og meg" som tema for prosjekter. Dette tema omfavner fagområdet "kropp, bevegelse og helse" i Rammeplan for barnehagen.

I Rammeplan står det at gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal barnehagen bidra til at barna blir trygge på egen kropp, får en positiv oppfatning av seg selv og blir kjent med egne følelser. Barnehagen er en god arena for å fremme positive holdninger om kropp og helse, og vi som jobber med barn har et stort ansvar når det gjelder hva vi formidler av kunnskap og holdninger. I interaksjon med hverandre, oppdager barn tidlig at de er ulike, både i utseende og væremåte. De voksne som møter barna i disse oppdagelsene har en viktig rolle i å bekrefte barnas erfaringer og være åpne om ulikhetene. Det viktigste er å formidle at ulikhetene er en ressurs, og at alle er like viktige i kraft av den de er, og ikke ift hvordan de ser ut!
Det er viktig for oss voksne å formidle til barna at vi skal passe på kroppen vår slik at den virker best mulig, ikke at den skal se best mulig ut! Vi skal ha fokus på gode og sunne helsevaner gjennom maten vi serverer i barnehagen og at vi trenger god og sunn mat for å kunne klare å leke og bevege oss masse. Matkonseptet vårt Et godt måltid vil naturlig trekkes inn når vi jobber med tema, det samme vil turer og uteliv.

Det er kjent at ansatte som jobber i barnehage lenge har savnet et verktøy som gjør det lettere å sette barn og barns seksualitet på dagsorden, og som ufarliggjør temaet. Det er få kurs om tema, tema omtales lite i utdanningen til barnehagelærere og mange er redd for å si feil eller gi feil informasjon i møte med barn. I 2021 deltok barnehagen på kurs i regi av Stine Sofie stiftelse og PBL. Målet med programmet er å styrke de ansatte slik at de settes enda bedre i stand til å identifisere når et barn er utsatt for vold eller overgrep, og handle på bakgrunn av denne kunnskapen. Det handler også om å tilføre barna kunnskap om egne grenser og sette dem i stand til å si ifra hvis de skulle bli utsatt for noe. Å arbeide med tematikken handler om omtanke, ikke mistanke, og det er tema som er viktig å begynne å jobbe med i barnehagen.

I barnehagen ønsker vi å lære barna å forstå kroppen sin, like kroppen sin og bestemme over kroppen sin. Når vi jobber med denne tematikken skal vi sette hele kroppen på dagsorden. Vi skal styrke barn mot kroppspress, bidra til økt kunnskap om grensesetting for egen kropp, samt styrke selvfølelse og individ. Barn som tilegner seg denne kunnskapen, og som får en oversikt på hva som er rett og galt har en økt mulighet til å beskytte seg selv mot overgrep og vold. Vi skal snakke om hvordan hele kroppen henger sammen, hva som er inni oss, utenpå oss og hva som gjør oss til et helt menneske.

Fokusområde for Krokusbakken barnehage

Våre fokusområder: Sosial kompetanse - relasjoner og lek; hjertekultur står i sentrum. Språk Turer, uteliv og natur - vi er ute hver dag og bruker nærområdet vårt ofte. Konseptet Et...

Våre fokusområder:


Sosial kompetanse - relasjoner og lek; hjertekultur står i sentrum.
Språk
Turer, uteliv og natur - vi er ute hver dag og bruker nærområdet vårt ofte.
Konseptet Et godt måltid - med fokus på sunn og næringsrik mat, gode råvarer, matopplevelser og smaksprøving osv. Serverer lunsj hver dag - varm/kald mat. Dette er et stort fokus hos oss. Vi lager mat fra bunnen og barna er med på hele prosessen rundt matlaging, forberedning og rydding etterpå.
Tett samarbeid med institusjoner i nærmiljøet - Mildeheimen sykehjem, Hjellestad skole, Arboretet på Milde. Hovedfokus er et tett og godt samarbeid med Hjellestad skole for bedre overgang til skolen.


Hjertekulturen i Læringsverkstedt utgjør en viktig del av læringsmiljøet som hvert enkelt barn møter i barnehagen. Utvikling, lek, læring og trivsel kommer som et resultat av godt læringsmiljø i barnehagen.

I Krokusbakken ønsker vi at hjertekultur skal gjenspeiles i oss voksne i vårt daglige arbeid med barna, i møte med foresatte, kolleger og andre som besøker oss. Vi sier "hei" og "god morgen", vi sier barnets navn, viser interesse og er nysgjerrig. Vi strekker oss langt, ønsker en god dialog og forstår viktigheten av et godt foreldresamarbeid. Vi er alle opptatt av en god tilbakmeldingskultur blant ansatte, vi roser hverandre og vi tåler å få veiledning.

Nye foreldre og barn skal få føle på god hjertekultur i sitt første møte med barnehagen i tilknytningsperioden. Hos oss er alle velkommen til å være så lenge de ønsker når barnet begynner i barnehagen og når barnet skal bytte avdeling. Vi skal vise raushet og forståelse for alle familier, både norske og de med utenlandsk bakgrunn. Hvis du ikke forstår eller prater norsk, så prater vi engelsk, eller vi utnytter de voksenressursene vi har på huset blant våre utenlandske kolleger. Vi har god erfaring med å bruke hverandre som tolk for å få den første gode kontakten med barn og foreldre som ikke snakker norsk eller engelsk. Dette kan forhindre misforståelser og føre til større trygghet for barn når noe prater med dem på eget språk.

I personalgruppen har vi jevnlig fokus på våre verdier, holdninger og vårt syn på barn.

Avdelinger

Havhesten

21 barn

3 - 5 år

Hvitveisen

15 barn

1 - 2 år

Krokusen

15 barn

1 - 2 år

Kråkebollen

20 barn

2 - 5 år

Sjøstjernen

18 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Krokusbakken barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet