Krokusbakken

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 96 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet barnehage AS avd Krokusbakken har sin beliggenhet i landlige omgivelser med Det norske Arboret og Botanisk hage som nærmeste nabo. Vår beliggenhet fører oss raskt ut i naturen og gir barn og voksne en unik mulighet til daglig å ferdes i skog og mark, og ved sjø og eng. Spredt i nærområdet har vi ulike leirplasser som vi besøker der vi har bålplass, lauvo, hinderløyper og natursti. Noen av leirplassene ligger så nært barnehagen at selv de minste barna kan besøke disse. På bakgrunn av dette er det naturlig for oss å fokusere på uteliv og natur. Det vi gjør inne kan vi også gjøre ute! Når vi jobber med tema og prosjekter så arbeider vi ofte ute, vi har samlingstunder ute, vi spiser lunsj ute og vi jobber med fagområdene ute. Lek og bevegelse står helt sentralt i hverdagen vår! Avdelingene har faste turdager, men ferdes også utenfor barnehagens lekeplass på andre dager. Gjerne i mindre grupper eller alle sammen. Når vi er på tur er det ikke lengden på turen som teller men innholdet. De minste barna går gjerne bare korte turer rett utenfor barnehagens porter, mens de eldste barna legger i vei til områder flere kilometer unna. Vi er ikke redde for utfordringer når vi ser hvilke glede uteliv gir barna! Vi er en bedrift med god lokal tilknytning. Vi har et godt samarbeid med naboer og ulike institusjoner i bygden, et samarbeid som vi drar nytte av for både barn og voksne. Vi jobber inspirert av Reggio Emilia-pedagogikk. Vi jobber prosjektbasert og det er barnas initiativ, interesser og kreativitet som styrer prosjektene våre. Vi voksne er aktive medspillere og inspiratorer som hele tiden søker etter barnas her-og-nå-situasjon. Vi presenterer nødvendigvis ikke ferdige svar, men lar oss undre sammen med barna i deres verden.

Vi har ledige plasser fra august 2020. Hvis du ønsker å besøke barnehagen vår er det bare til å ringe styrer Lena Damm (97005882) for å avtale!

Fokusområde for Krokusbakken

Vi har fokus på fagområdene i Rammeplan for barnehager. Vi jobber etter fem ulike tema som flettes inn i prosjektene våre. Det er Hjerteprogrammet for sosial kompetanse, mattelek, kreativitet, natur og språk. Disse fem områdene opptrer sjelden isolert og flere områder vil naturlig bli berørt i prosjektarbeidene våre, i lek og i hverdagslige aktiviteter. Overordnet hos oss står lek og sosial kompetanse. All læring i barnehagen foregår gjennom lek, da leken gjør læringen morsom, naturlig og lett å mestre.

Vi har fokus på fagområdene i Rammeplan for barnehager. Vi jobber etter fem ulike tema som flettes inn i prosjektene våre. Det er Hjerteprogrammet for sosial kompetanse, mattelek, kreativitet, natur og språk. Disse fem områdene opptrer sjelden isolert og flere områder vil naturlig bli berørt i prosjektarbeidene våre, i lek og i hverdagslige aktiviteter. Overordnet hos oss står lek og sosial kompetanse. All læring i barnehagen foregår gjennom lek, da leken gjør læringen morsom, naturlig og lett å mestre.

Avdelinger

Havhesten

24 barn

2 - 5 år

Hvitveisen

15 barn

1 - 2 år

Krokusen

15 barn

1 - 3 år

Kråkebollen

23 barn

2 - 5 år

Sjøstjernen

19 barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Krokusbakken

Dokumenter fra Læringsverkstedet