Kontakt Kristiansund Idrettsbarnehage

Terje Hammerås

Styrer

Førskolelærerutdanning. Høgskulen i Volda

Avdelinger

Micromus

Hinkeland

Klappeland

Krypeland

Maximus

Medimus

Trampeland

Medarbeidere

Rita Norunn Johansen

Epost: rita.norunn.johansen@laringsverkstedet.no

Matansvarlig

Kokk

Lise Dall

Epost: lise.dall@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Barnehagelærer ved Høyskulen i Volda

Brian Hammerås

Epost: brian.hammeras@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Barnehagelærerutdanning ved Dronning Mauds Minne

Linn Glomstad

Epost: linn.glomstad@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Barnehagelærer ved Høyskolen ved Dronning Maud Minne og Realfagsveileder

Hege Høvstad Vågen

Epost: hege.hovstad.vagen@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Monica Espvik-Torp

Epost: monica.espvik-torp@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Barnehagelærer, master i barnehagekunnskap, Dronning Mauds Minne Høgskole

Maria Meisal Pedersen

Pedagogisk leder

Barnevernspedagog og Barnehagelærer

Hege Madsen Christiansen

Pedagogisk leder

Mats Stølan Kvalvåg

Barnehagelærer

Barnehagelærer Dronning Mauds Minne Høgskole

Annfri-Marie Holm

Barnehagelærer

Malin Olsen Slupphaug

Fagarbeider

Stian Vågen

Epost: stian.vagen@laringsverkstedet.no

Fagarbeider

Idrettspedagog

Berit Kalset

Fagarbeider

Helen Nygård

Fagarbeider

Silje Sophie Aalmo

Fagarbeider

Michelle Pernia Leren

Assistent

Silje Elin Olsen

Assistent

Monica Kvalvåg

Assistent

Kirsti Holm Kvisten

Assistent

Karoline Løvik

Assistent

Bente Baarset Johnsen

Assistent

Elisabeth Gundersen

Assistent

Karina Iversen

Assistent

Atefeh Hosseini

Assistent

Martin Kruse Ulseth

Assistent

Nina Duncan Jakobsen

Assistent

Svein Erik Gregersen

Assistent

Trine Anikke Lade Olsen

Assistent

Elisabeth Dybvik

Assistent

Laura Jeanne Young

Vikar

Ingrid Bjerkelund Olsen

Vikar

Aina Simsø Storøy

Vikar

Elise Marie Ohrstrand

Vikar

Ida Øien Høgset

Vikar

Ann Marit Amundsen

Vikar

Linn Reiten

Vikar

Dina Leren

Vikar

Stine Høgset

Vikar

Tatjana Kadir

Vikar