Krea Solkollen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:40 — 16:25

 • 27 verdifulle barn

 • Pris

  2990,-

  Pris for mat

  320,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Solkollen Krea et er en privat barnehage med utvidet kristen formålsparagraf lokalisert i Frikirkens lyse og store lokaler på Trøngsla, 3 km fra Flekkefjord sentrum.Barnehagen har vært i drift siden 1. august 2011, og vi har 2 avdelinger fordelt på 9 småbarnsplasser og 18 plasser for barn mellom 3-5 år. Barnehagen har et flott uteområde med lekeapparater, bålhytte og et ulendt naturområde. Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon og drives i samsvar med barnehagelovens §1a. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering. Vår barnehage skal være en del av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. Vi har et engasjert personale som jobber for å se den enkelte og stort fokus på gruppetid. Vi tror mindre grupper med faste voksne sikrer trygghet og forutsigbarhet for det barna.

Fokusområde for Krea Solkollen

Solkollen Krea er en del av Læringsverkstedets konseptbarnehager som jobber i henhold til barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og har en klar ambisjon om å være faglig best.

Felles visjon for konseptbarnehagene er: Med hjerte for alle; - for barna, familien, ansatte og nærmiljø.

Mål for barnehagen: Vår barnehage skal være en den av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. Delmål: Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon

-Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna
-Vi er et godt tilbud til hele familien
-Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø
-Vi engasjerer oss i nærmiljø

Solkollen Krea er en del av Læringsverkstedets konseptbarnehager som jobber i henhold til barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og har en klar ambisjon om å være faglig best.
Felles visjon for konseptbarnehagene er: Med hjerte for alle; - for barna, familien, ansatte og nærmiljø.

Mål for barnehagen: Vår barnehage skal være en den av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. Delmål: Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon

-Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna
-Vi er et godt tilbud til hele familien
-Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø
-Vi engasjerer oss i nærmiljø

Avdelinger

Armkroken

9 verdifulle barn

1 - 3 år

Skattkammeret

18 verdifulle barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Krea Solkollen

Dokumenter fra Læringsverkstedet