Læringsverkstedet Konfektfabrikken

Velkommen til Konfektfabrikken barnehage

Konfektfabrikken er en 4 avdelings barnehage som åpnet i august 2014. Barnehagen har lyse, luftige lokaler og er utstyrt med fagrom til hvert fagområde.

Alle barn er ute og leker hver dag og boltrer seg enten i bakgården eller i nærmiljøet.

Det serveres varmmåltid fra vår egen "Et godt måltid"-ansvarlig, som også har pedaogogiske opplegg sammen med barna på kjøkkenet.

Barna sover ute i egne vogner med en voksen vognvakt gjennom hele sovetiden.

Barnehagen ligger sentralt på Grünerløkka/Rodeløkka med gode forbindelser til kollektiv trafikk, og er nærmeste nabo til Freia sjokoladefabrikk.

Har du lyst å jobbe som vikar i Konfektfabrikkken? Klikk deg inn og avtal en prat med oss

https://app.jelpr.no/nb/vikar/sok-deg-til-arbeidsgiver?token=EAAAAHS2sMxmQlQ0WRcHvXIKxb42480vlDRL-bS7PQyYlUmj0

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Stockholmsgate 7,0566 Oslo
Vis i kart

90938948
konfektfabrikken@laringsverkstedet.no

64 barn
4 avdelinger
16 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Søke barnehageplass? Ofte stilte spørsmål og svar:

Hvor mange avdelinger er det hos dere?
Hos oss er det fire avdelinger. To storebarnsavdelinger og to småbarnsavdelinger.

Hvor mange barn er det på hver avdeling?
På småbarna er det 13 barn og på storebarna er det 19 barn.

Hvor mange ansatte er dere, og hvor mange pedagoger har dere?
Hos oss har vi 7 pedagoger fordelt på huset og med styrer er vi 16 stykker i grunnbemanningen.
4 voksne på småbarna, 3 voksne på storebarna og 1 voksen som er matansvarlig på kjøkkenet.

Har dere faste vikarer?
Vi har noen faste ringevikarer. I tillegg bruker vi vikarer fra Barnehageressursen, PVS og Adecco.
Vi setter inn vikar når vi har behov for det.

Hvor mange måltider serverer dere?
Vi serverer ett varmmåltid, medbrakt matpakke, samt frukt.

Hva er barnehagens opptakskriterier?
Hver gang det dukker opp en ledig plass rangeres barna på ventelisten etter barnehagens opptakskriterier.

 • 1: Barn med særskilt prioritet:
 • a. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne (Lov om barnehager §13 1. ledd).
 • b. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage (Lov om barnehager §13 2. ledd).
 • 2: Barn av ansatte i Læringsverkstedet:
 • a: Barn av fast ansatte.
 • b: Barn av ansatte i lengre vikariater.
 • 3: Søsken av barn som har plass i barnehagen:
 • a: Søsken av barn i samme barnehage.
 • b: Søsken av barn i andre av Læringsverkstedets barnehager.
 • 4: Barn som søker overflytting fra en annen Læringsverkstedet barnehage.
 • 5: Boligkjøperne i "Sameiet Konfektfabrikken 1-4 skal ha fortrinnsrett på 25 % av plassene.
 • 6: De øvrige barnehageplassene fordeles etter barnehagens vurdering blant barn i aktuelle årskull:
 • a: Søkere som har Læringsverkstedet Konfektfabrikken barnehage som 1. prioritet.
 • b: Øvrige søkere.

Ved lik prioritet, etter kriteriene over, besluttes opptak ved loddtrekning.

Fristen for hovedopptaket er 1. mars. Følg linken under for å komme til søknadsskjema:

Søk barnehageplass

Fokusområde for Konfektfabrikken barnehage

Et av Læringsverkstedets løfter til barna, er at «jeg har hjerte for deg, så du kan bli den beste utgaven av deg selv». Med dette menes at ikke alle kan...

Et av Læringsverkstedets løfter til barna, er at «jeg har hjerte for deg, så du kan bli den beste utgaven av deg selv». Med dette menes at ikke alle kan bli verdensmestere i alt, men at alle har et potensiale for å utvikle sine ferdigheter, sin personlighet og sine positive egenskaper, og det skal vi som voksne i Læringsverkstedet Konfektfabrikken hjelpe dem med å gjøre. Vi skal hjelpe barna til å bli den beste utgaven av seg selv. For å få til dette, må vi gi barna et best mulig grunnlag for å danne seg et godt selvbilde, et godt forhold til egen kropp og utvikle en god fysisk og psykisk helse. Vi kommer derfor til å ha fokus på både kroppens utside, innside og følelsesside. I år er barnehagens hovedsatsningsområde: Hjerteprogrammets første lag: «Jeg er meg og jeg er god nok.»

MÅL: Barna skal ha et positivt forhold til seg selv, og tro på egen evne.

• Grunnleggende trygghet

• Et realistisk selvbilde og opplevelse av å være verdifull

• Et modig hjerte som har pågangsmot til å lære - selv når det er strevsomt

Vi jobber videre ut i fra repitisjonsprinsippet, da vi har sett hvor viktig arbeidet med å snakke med barn om: følelser, kropp, seksualitet og hva grenser er. Vi ser styrken i å ha jobbet med å gi barna kunnskap om- og glede over egen kropp, styrke deres selvbilde og forebygge vold og seksuelle overgrep. Vi vil blant annet også bruke Hjerteprogrammets 3. hjertelag og "Handlingsplan mot mobbing" som verktøy.

Avdelinger

Orange

19 barn

3 - 6 år

Grønn

19 barn

3 - 6 år

Blå

13 barn

1 - 3 år

Gul

13 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Konfektfabrikken barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet