Velkommen til Knertitten barnehage

Knertitten barnehage holder til i et stort bolighus nær Rakkestad sentrum. Vi har mange rom å boltre oss på, stor avdeling holder til i 2.etasje, og Liten avdeling i 1.etasje. Vi har et stort og variert uteområde som byr opp til allsidig fysisk aktivietet, og en grillhytte som vi ofte lager bålmat i. Vi ligger sentrumsnært og bruker ukentlig nærområder som Rakkestadhallen, Biblioteket, Bygdetunet og Fladstadparken og Dørjestien. Noe av det som kjennetegner Knertitten er en liten trivelig barnehage i hjemlige omgivelser med et oversiktlig miljø, der barn og voksne kjenner hverandre. Her finner du engasjerte voksne som vil ønske dere velkommen inn porten, og som er oppriktig opptatt av barnets beste!

Vi har særlig to satsningsområder som vi har stort fokus på:

"Et godt måltid" som er et pedagogisk måltid hvor barna får variert og allsidig mat med gode råvarer fra bunnen av, og hvor barna er delaktige i hele prosessen.

Måltidene er en viktig del av hverdagen i barnehagen, og gir små og store mulighet til å samles i fellesskap. I Knertitten skal det være en arena for læring, medvirkning, samhandling, inkludering og matglede. På stor avdeling praktiserer vi "ukens hovmester" hvor barna er med på å bestemme menyen, er delaktig i tilberedningen, dekker bordet, bestemmer bordvers, og ikke minst stolt presenterer menyen for de andre barna og viser dem hvor de skal sitte. På Liten avdeling er de minste delaktige ved å smake, lukte og få hjelpe til. I denne prosessen er vi opptatt av å benevne ulike matvarer slik at språklæring skjer i en naturlig kontekst.

Lise Schau som er matansvarlig sørger for at vi to ganger i uken har varm mat som er laget av gode råvarer. I tillegg har vi havregrøt, byggrynsgrøt og ostesmørbrød ukentlig, og vårt eget Knertittenbrød som stekes til frokost to ganger i uken. I tillegg har vi nesten alltid med oss varm mat på tur, og bruker bålpannen i grillhytta flittig.

Hos oss er alle måltider inkludert!

"Det fysiske lekemiljøet"

Det fysiske miljøet er en viktig del av læringsmiljøet i barnehagen, og det har stor betydning for barn trivsel og fysisk aktivitet. I Knertitten har vi varierte lekemiljøer med et mangfold av materialer. Vi jobber kontinuerlig gjennom året med å endre lekemiljøet utifra hva barna er interessert i, og inkludering og vennskap er fokuset.

Følg oss gjerne på Instagram: knertitten_laringsverkstedet for et innblikk i vårt barnehageliv!

Ta gjerne kontakt med oss, vi ser frem til å snakke med deg.

Annika Lund tlf: 91196717

Mandag — Fredag 06:30 — 16:30

Mjørudgata 9,1890 Rakkestad
Vis i kart

91196717
knertitten@laringsverkstedet.no

38 barn
2 avdelinger
11 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Styrer
Annika Lund

Annika Lund

Styrer Annika Lund har over 30 års erfaring fra barnehage, og som tidligere eier av Knertitten, 19 år. Hun har tatt videreutdanning i barns språkutvikling og språklæring i barnehagen. Hun jobber tre dager på kontoret, og to dager på avdelingen. Knertitten har en stor plass i hjertet og hun stortrives sammen med verdens beste kolleger og en flott barn og foreldregruppe.

91196717
knertitten@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Knertitten barnehage

I Knertitten jobber vi kontinuerlig med lekemiljø ut ifra barnas interesser og behov. Vi ønsker at lekesonene skal være varierte og tilby ulike leke opplevelser slik at det er noe...

I Knertitten jobber vi kontinuerlig med lekemiljø ut ifra barnas interesser og behov. Vi ønsker at lekesonene skal være varierte og tilby ulike leke opplevelser slik at det er noe for alle barn. Sonene skal innby til lek ved at vi har gode systemer og et mangfold av materialer slik at barna lett kan finne frem og hente seg selv det de trenger i leken. Vi vil at lekemiljøene skal være utformet slik at det er plass til flere barn, nok materialer slik at det fremmer inkludering og vennskap, det er med på å skape et godt psykososialt barnehagemiljø.

På Liten avdeling jobber de mye temabasert både med årstider og andre temaer som foreksempel brannvern og kjøretøy. Da er avdelingen pyntet i forhold til det, og konkreter som tilhører tema blir satt frem slik at barna selv kan velge hva de vil bruke. De minste barna blir kjent med de ulike elementene, de voksne setter ord på det som skjer her og nå, og dermed blir det fysiske lekemiljøet en arena for det viktige språkarbeidet.

På Stor avdeling jobber de mer prosjektbasert og barna medvirker til hvordan det utvikler seg. Dette barnehageåret har de blant annet jobbet med tema "havet" og "verdensrommet".

Vi har varme, trygge voksne som leker, inspirerer og veileder i leken!


Avdelinger

Liten avdeling

12 barn

Stor avdeling

26 barn

2 - 5 år

Dokumenter fra Knertitten barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet