Kontakt Knerten Føynland

Linda Sunedotter

Styrer

Avdelinger

Nord

Vest

Sør

Øst

Medarbeidere

Kathrine Kolltveit

Spesialpedagog

Maya Skar

Pedagogisk leder

Avdeling SØR

Eli Helene Solbakken

Pedagogisk leder

Avdeling ØST

Carina Hamer Rabe

Pedagogisk leder

Avdeling NORD