Kontakt Knerten Føynland

Linda Sunedotter

Styrer

Avdelinger

Nord

Vest

Sør

Øst

Medarbeidere

Kathrine Kolltveit

Epost: Kathrine.Grette.Kolltveit@laringsverkstedet.no

Spesialpedagog

Thea Benedicte Resseth Millard

Epost: thea.benedicte.resseth.millard@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Avdeling ØST

Maya Skar

Epost: maya.skar@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Avdeling SØR

Førskolelærer

Eli Helene Solbakken

Epost: helene.solbakken@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Avdeling VEST

Carina Hamer Rabe

Epost: carina.hamer.rabe@laringsverkstedet.no

Pedagogisk leder

Avdeling NORD