Velkommen til Knapstad barnehage

Læringsverkstedet Knapstad Barnehage er en liten og oversiktlig barnehage som har en veldig fin plassering i forhold til jernbanestasjonen. Læringsverkstedet Knapstad barnehagen holder til i en ombygget enebolig - et steinkast fra Knapstad stasjon i Hobøl kommune. Rundt huset har vi en stor hage/utelekeplass med frukttrær, bærbusker, kjøkkenhage. Vi legger vekt på å ha gode relasjoner mellom barn – barn, barn – voksen, voksen – voksen. Vi ser på hvert enkelt barn - uansett alder og/eller utvikling som et likeverdig menneske som skal møtes med anerkjennelse og respekt. I personalgruppa har vi mye humor og glede, og vi har fått tilbakemeldinger på at vi er gode på foreldresamarbeid. Knapstad Barnehage har dette barnehageåret og frem til 2021 fokus på relasjoner, språk og det levende lekemiljøet.

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Knapstadveien 17,1823 Knapstad
Vis i kart

93080707
knapstad@laringsverkstedet.no

27 barn
2 avdelinger
13 ansatte

Pris: 3050,-
Pris for mat: 350,-

Fokusområde for Knapstad barnehage

Fra 2018-2021 skal vi jobbe tett med områdene relasjoner, språk og det levende lekemiljøet hos oss i Læringsverkstedet Knapstad Barnehage. Relasjoner Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner...

Fra 2018-2021 skal vi jobbe tett med områdene relasjoner, språk og det levende lekemiljøet hos oss i Læringsverkstedet Knapstad Barnehage. Relasjoner Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som er en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring. Levende lekemiljø I tråd med Læringsverkstedet lekesoner jobber vi med å integrere disse i vår barnehage. Sonene er vi godt i gang med, men vi har en vei igjen å gå. I lekesonene veileder vi barna og viser dem hvordan de skal bruke dem, vi er aktive voksne og leker sammen med dem. Språk En av våre viktigste oppgaver er å bidra til å gi barn et best mulig språklig grunnlag før skolestart. Vi velger å ha språk som ett av våre satsningsområder fordi gjennom språk har barn mulighet til å påvirke sine omgivelser og være en del av fellesskapet. Barn skal få utvikle seg ut i fra sine egne språkferdigheter til å få delta aktivt i lek.

Avdelinger

Fugleredet

17 barn

2 - 6 år

Maurtua

10 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Knapstad barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet