Velkommen til Knapstad barnehage

Læringsverkstedet Knapstad Barnehage er en liten og oversiktlig barnehage som har en veldig fin plassering i forhold til jernbanestasjonen. Læringsverkstedet Knapstad barnehagen holder til i en ombygget enebolig - et steinkast fra Knapstad stasjon i Hobøl kommune. Rundt huset har vi en stor hage/utelekeplass med frukttrær, bærbusker, kjøkkenhage. Vi legger vekt på å ha gode relasjoner mellom barn – barn, barn – voksen, voksen – voksen. Vi ser på hvert enkelt barn - uansett alder og/eller utvikling som et likeverdig menneske som skal møtes med anerkjennelse og respekt. I personalgruppa har vi mye humor og glede, og vi har fått tilbakemeldinger på at vi er gode på foreldresamarbeid.

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Knapstadveien 17,1823 Knapstad
Vis i kart

93222385
knapstad@laringsverkstedet.no

29 barn
2 avdelinger
7 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Fokusområde for Knapstad barnehage

Fra 2018-2021 skal vi jobbe tett med områdene relasjoner, språk og det levende lekemiljøet hos oss i Læringsverkstedet Knapstad Barnehage. Relasjoner Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner...

Fra 2018-2021 skal vi jobbe tett med områdene relasjoner, språk og det levende lekemiljøet hos oss i Læringsverkstedet Knapstad Barnehage. Relasjoner Barns trivsel er den voksnes ansvar, og gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som er en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen. Det bidrar til å skape et godt psykososialt leke- og læringsmiljø, der alle barn er inkludert. Å utvikle gode sosiale ferdigheter, empati og vennskap i barndommen er viktig for å kunne utvikle et godt selvbilde. Gode relasjoner vil igjen få betydning for trivsel, utvikling og læring. Levende lekemiljø I tråd med Læringsverkstedet lekesoner jobber vi med å integrere disse i vår barnehage. Sonene er vi godt i gang med, men vi har en vei igjen å gå. I lekesonene veileder vi barna og viser dem hvordan de skal bruke dem, vi er aktive voksne og leker sammen med dem. Språk En av våre viktigste oppgaver er å bidra til å gi barn et best mulig språklig grunnlag før skolestart. Vi velger å ha språk som ett av våre satsningsområder fordi gjennom språk har barn mulighet til å påvirke sine omgivelser og være en del av fellesskapet. Barn skal få utvikle seg ut i fra sine egne språkferdigheter til å få delta aktivt i lek.

Avdelinger

Fugleredet

19 barn

2 - 6 år

Maurtua

10 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Knapstad barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet