Læringsverkstedet Klyveskogen

Velkommen til Klyveskogen barnehage

Læringsverkstedet Klyveskogen ble etablert i 2002 og ligger på Klyve i Skien. Barnehagen har 5 avdelinger som alle er inndelt etter alder. Barnegruppene er utgabgspunktet for vennskap, utforskning og samarbeid. Innenfor hver aldersgruppe finnes det mange ulike barn i forholf til interesser, ferdigheter og utvikling. Når barn samarbeider med andre barn på samme alder gir det et felles utgangspunkt, det er mange å strekke seg etter og det finnes mange som kan støtte hverandre.

Utområdet i barnehagen er delt inn i 3 ulike soner som består av variert fysisk miljø og nærhet til skogsområde. i kort avstand til barnehagen ligger også Klyve skole med SFO fjøs, butikkområde og friluftsområdet Kverndammen.

Hovedmålet for barnehagen er:

"Alle i Klyveskogen er inkludert i felleskapet, og opplever mestringsglede i hverdagen."

Delmål:

"Alle barn er inkludert i lek."

"Barn er aktive deltakere i barnehagens fellesskap:"

Personalet i Klyveskogen er opptatt av å skape tid og rom til fordypning, utforsking og samtaler med barna. I felleskap kommer vi frem til gode løsninger ved at både barna og de voksnes ulike stemmer blir sett, hørt og tatt på alvor. På den måten kan vi sammen øke vår kunnskap. Personalet er opptatt av rommet som den tredje pedagog, og bruker gjenbruksmaterialer som en del av barnas lekemiljø. Barnehagen har en egen gjenbruksbod.

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Klyveveien 48,3740 Skien
Vis i kart

37071597
klyveskogen@laringsverkstedet.no

112 barn
5 avdelinger
26 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 475,-

Styrer
Margareth Eikstad

Margareth Eikstad

Styrer Margareth Eikstad. har 20 års erfaring fra barnehage både i Siljan og Skien. De siste 5 årene har jeg vært fulltid tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.  Jeg har et hjerte for barnehagen som samfunnsinstitusjon og elsker det å jobbe med små mennesker og sammen med store mennesker. Jeg ønsker å være med på å videreutvikle og skape en god barnehage for barna, der de kan vokse å bli den beste versjonen av seg selv. Jeg tror at glade og trygge voksne smitter over på og er med på å skape barnehagen til et godt sted og være for barn, voksne og foreldrene.

+4792609483
klyveskogen@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Klyveskogen barnehage

Klyveskogen barnehage er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Grunntanken handler om alles rett til å være delaktige i sitt eget liv og være aktive borgere i et demokratisk samfunn. Alle mennesker, uansett alder, har kapasiteter som er en ressurs for samfunnet. I lek og fellesskap skal fysisk utforming av lekemiljø og lekematriell gjenspeile barnas vinteresser, alder og modenhet. Vi organiserer tid, rom og matreriell på en bestemt måte for å fremme vennskapsrelasjoner og læring. Prosjektarbeid er en arbeidsmåte vi bruker for å ivareta perspektivet om det utforskende og forskende barnet. Barna får da muligheten til å fordype seg i et emne ut ifra egne interesser, opplevelser og forutsetninger.

Klyveskogen barnehage er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Grunntanken handler om alles rett til å være delaktige i sitt eget liv og være aktive borgere i et demokratisk samfunn. Alle mennesker, uansett alder, har kapasiteter som er en ressurs for samfunnet. I lek og fellesskap skal fysisk utforming av lekemiljø og lekematriell gjenspeile barnas vinteresser, alder og modenhet. Vi organiserer tid, rom og matreriell på en bestemt måte for å fremme vennskapsrelasjoner og læring. Prosjektarbeid er en arbeidsmåte vi bruker for å ivareta perspektivet om det utforskende og forskende barnet. Barna får da muligheten til å fordype seg i et emne ut ifra egne interesser, opplevelser og forutsetninger.

Avdelinger

Base 1

20 barn

Base 2

20 barn

2 - 2 år

Base 3

22 barn

3 - 3 år

Base 4

25 barn

4 - 4 år

Base 5

25 barn

5 - 5 år

Dokumenter fra Klyveskogen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet