Velkommen til Klyveskogen barnehage

Klyveskogen barnehage er en femavdelings barnehage som ligger sentralt på Klyve i Skien. Vi har et flott uteområde og rundt oss har vi mange fine turområder. Avdelingene i Klyveskogen er aldersinndelte, det betyr at på hver avdeling er det en gruppe barn på omtrent samme alder. Barnegruppene er utgangspunkt for vennskap, utforskning og samarbeid.

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Klyveveien 48,3740 Skien
Vis i kart

37071597
klyveskogen@laringsverkstedet.no

111 barn
5 avdelinger
26 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 475,-

Fokusområde for Klyveskogen barnehage

Klyveskogen barnehage er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Grunntanken handler om alles rett til å være delaktige i sitt eget liv og være aktive borgere i et demokratisk samfunn. Alle mennesker, uansett alder, har kapasiteter som er en ressurs for samfunnet. I lek og fellesskap skal fysisk utforming av lekemiljø og lekematriell gjenspeile barnas vinteresser, alder og modenhet. Vi organiserer tid, rom og matreriell på en bestemt måte for å fremme vennskapsrelasjoner og læring. Prosjektarbeid er en arbeidsmåte vi bruker for å ivareta perspektivet om det utforskende og forskende barnet. Barna får da muligheten til å fordype seg i et emne ut ifra egne interesser, opplevelser og forutsetninger.

Klyveskogen barnehage er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Grunntanken handler om alles rett til å være delaktige i sitt eget liv og være aktive borgere i et demokratisk samfunn. Alle mennesker, uansett alder, har kapasiteter som er en ressurs for samfunnet. I lek og fellesskap skal fysisk utforming av lekemiljø og lekematriell gjenspeile barnas vinteresser, alder og modenhet. Vi organiserer tid, rom og matreriell på en bestemt måte for å fremme vennskapsrelasjoner og læring. Prosjektarbeid er en arbeidsmåte vi bruker for å ivareta perspektivet om det utforskende og forskende barnet. Barna får da muligheten til å fordype seg i et emne ut ifra egne interesser, opplevelser og forutsetninger.

Avdelinger

Base 1

19 barn

Base 2

20 barn

1 - 2 år

Base 3

22 barn

2 - 3 år

Base 4

25 barn

3 - 4 år

Base 5

25 barn

4 - 5 år

Dokumenter fra Klyveskogen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet