Læringsverkstedet Kleppe

Velkommen til Kleppe barnehage

Læringsverkstedet AS avdeling Kleppe barnehage ligger veldig sentralt på Kleppestø på Askøy og ligger tett på offentlig kommunikasjon. Barnehagen ligger like ved Kleppe Skole. Åpningstiden er fra 07.00-17.00 og vi har kun stengt på "røde" dager. Vi er åpent gjennom sommeren og stenger ikke barnehagen.

Vi har løpende opptak gjennom hele året og det er mulig å få plass på kort varsel.

Barnehagens bygg er veldig flott og har stort område både innvendig og utvendig. Personalet består hovedsaklig av pedagoger som har jobbet i denne barnehagen lenge. Barnehagen har lite utskifting av ansatte og personalet er stabil og har lite fravær.

Barnehagen er en fullkost barnehage og vi servere alle måltider som barn trenger i løpet av en dag.

Kleppe barnehage legger stor vekt på gode relasjoner, lek og ett godt fysisk miljø. Barna skal få møte gode voksne i ett godt miljø. Vi har god plass både innvendig og utvendig i barnehagen og dette gjør til at barna har god plass å leke på. Fellesrommet midt i barnehagen brukes flittig av barn og voksne og har blitt en flott gymsal, med godt utstyr til boltrelek gjennom dagen.

Barnehagen har egne fagrom;

Hjerterom: Her øver vi på sosial kompetanse

Matterom: Her øver vi på å undre oss omkring den matematiske verden.

Språkrom: Her leker vi oss gode i språk.

Uteplassen byr på mye forskjellig av utstyr og det er en fin blanding mellom ferdige lekeapperater og skog. Her trives både små og store godt.

Telefonnnummer til avdelingene:

  • Dain: 46509081
  • Draupner: 46545899
  • Dunør; 46509083
  • Dvalin: 46509085
  • Midgard; 41310549

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Kleppevegen 124,5300 Kleppestø
Vis i kart

93016266
kleppe@laringsverkstedet.no

78 barn
5 avdelinger
20 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Anita Tvedt

Anita Tvedt

Jeg heter Anita Tvedt og jeg startet i Kleppe barnehage 1 sept 2022, men har lang erfaring fra forskjellige roller innefor barnehagesektoren. Jeg er utdannet som førskolelærer og har mastergrad i ledelse i tillegg. Jeg er veileder i foreldreveilednings programmet \\\\\\\"Sircle of Security\\\\\\\" og denne kunnskapen bruker jeg i personalgruppen for å gjøre oss så gode omsorgspersoner som mulig. Jeg har ett inderlig ønske om å gjøre barnehagehverdagen så god som mulig for alle, både barn, ansatte og foreldre. Mitt hovedfokus er at barna har en så fin barnehagedag som mulig, og det jobber jeg hver dag for å få til. Spør meg gjerne om det er noe barnehagen kan bidra med.

93016266
kleppe@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Kleppe barnehage

Barnehagen har som fokusområde for 2022-2023 språk og fysisk lekemiljø. Vi ønsker å utvikle barnehagens kompetanse på språkinnlæring og vil derfor bli kjent med og bruke ulike aktuelle verktøy. Spill...

Barnehagen har som fokusområde for 2022-2023 språk og fysisk lekemiljø. Vi ønsker å utvikle barnehagens kompetanse på språkinnlæring og vil derfor bli kjent med og bruke ulike aktuelle verktøy. Spill, leker og språkgrupper og ett godt språkrom vil bli jobbet med og brukt godt i tiden fremover. Vi vil også satse på gode lekesoner slik at barn får økt lekekompetanse. Her vil vi spesielt jobbe med at lekesonene skal være gøye, innby til lek og mangfold. Vi vil bruke tid på å finne godt lekeutstyr til alles interesser.

I fjor hadde vi gjennom satsingsrområdet; «Vi bader i språk» fokus på å bli en god språksåpe, og vi jobbet med det dagligdagse hverdagsspråket i barnehagen. I år ønsker vi å sette fokus på hvordan vi kan bruket språket til fomidling og gi barna «Et språk for alle følelser». Språket hjelper oss til å forstå oss selv, og våre omgivelser. Gjennom å skape mening for, og sammen med barna, kan personalet gi barna erfaringer med å bruke språket relasjonelt og som et tankeverktøy.

I rammeplanen står det at «Språk gir mulighet til å kommunisere og gir identitet og tilhørighet til et fellesskap. Dette er avgjørende for barnets utvikling – både intellektuelt, sosialt og emosjonelt». Det betyr blant annet at språket er viktig på den sosiale arenaen, for eksempel for å skape vennskap, som igjen har stor verdi for barns utvikling. Gjennom språket organiserer vi erfaringer og kunnskap og skaper forståelse av verden rundt oss, og i nesten all kommunikasjon mellom mennesker står formidling av følelser sentralt. Mens følelser som glede, interesse, tilfredshet, trygghet, forbauselse, frykt, avsky og sinne er til stede fra fødselen av, er stolthet, misunnelse, sorg, skam og skyld mer komplekse følelser. Det er ikke alltid lett å se sammenhenger mellom språk og handling, særlig for yngre barn, og her har de ansatte i barnehagen en viktig rolle. Når barna i barnehagen skal lære å sette ord på følelser, må barnehagens ansatte være til stede i relasjonene med barna som brobyggere. Dette innebærer å hjelpe barna å bygge bro mellom nåværende kunnskap og forståelse og ny kunnskap og ny forståelse.

Hverdagen i barnehagen inneholder naturlige arenaer for å snakke om følelser med barna, for eksempel når barn forhandler i leken. Noen ganger kan hverdagssituasjonene vekke sterke følelser som kan gjøre det vanskelig for barn å forhandle frem sitt perspektiv. Det krever kunnskap og tilstedeværelse fra en voksen for å forstå interaksjonene som skjer mellom barn, og for å støtte begge barna i å ta en aktive roller og finne en løsning sammen. Barna har kanskje behov for både bekreftelse på egne følelser, hjelp til å sette ord på hva som skjedde og at det skapes en trygg arena hvor begge barnas utsagn får betydning.

Samtaler hvor barn får rom og mulighet for å utforske både egne og andres tanker og erfaringer med følelser, er meningsfulle fordi det handler om det de er opptatt av. Slike samtaler kan være spontane, eller mer planlagte og tilrettelagte for å gi erfaring med å bruke språket som tankeredskap. Barn trenger tid til å prøve ut å kommunisere egne følelser og tanker eller utrykke egne ønsker og behov i ulike situasjoner, og de trenger gjentatte erfaringer over tid. Planlagte eller tilrettelagte samtaler kan være gode supplementer til de naturlige situasjonene i hverdagen barna opplever. Barn lærer språk best når de opplever mening i samtalen. Samtaler om det de er opptatt av eller hva som utfordrer dem i hverdagen, er også språkstimulerende aktiviteter. For det er når barn opplever at de blir tatt på alvor at samtalen oppleves ekte, og at samtalen blir meningsfull.

I tillegg skal vi jobbe med det fysiske lekemiljøet i barnehagen. Tanken er at man skal ha lekesoner og materiell synlig og lett tilgjengelig for barna slik at barna selv kan ta de de har lyst til. Leker og materiell bør også være i nærheten av der det skal brukes slik at det skaper ro i rommet. Vi vil jobbe gjennom året slik at lekesoner har en WOW effekt - barna skal glede seg til å komme i barnehagen og leke sammen med store og små. Det ligger mye omsorg og læring i å sortere og sette opp leker etter lek også. Vi gleder oss til å gjøre lek og lekesoner enda mer innbydende gjennom året.

Avdelinger

Dain

12 barn

Draupner

18 barn

3 - 6 år

Dunør

12 barn

Dvalin

18 barn

3 - 6 år

Midgard

18 barn

4 - 6 år

Dokumenter fra Kleppe barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet