Læringsverkstedet Kanutten

Velkommen til Kanutten barnehage

Kanutten barnehage er en privat barnehage med totalt 92 barn i alderen 0 - 6 år. Vår beliggenhet er i naturskjønne omgivelser i Drotningsvik - Godvik. Vi har totalt 6 avdelinger, derav 1 avdeling for førskolebarn, 2 avdelinger for barn fra 3-5 år, 2 avdelinger for barn fra 0-3 år, og 1 avdeling med barn fra 2-3 år.

Barnehagen vår holder til i Drotningsvik, like ved Sotrabroen. Vi har et flott nærmiljø, med mange fine turmål. Disse bruker barnegruppen flere ganger i uken. Når vi er på tur er det ikke lengden på turen som teller, men innholdet. De minste barna går gjerne bare korte turer rett utenfor barnehagens porter, mens de eldste barna legger i vei til områder flere kilometer unna. Vi er ikke redde for utfordringer når vi ser hvilke glede uteliv gir barna! På barnehagens uteområde har vi egen kjøkkenhage, hvor vi sår og dyrker frem egne grønnsaker og bær for sesongen. Her er også spennende å utforske og lete etter småkryp og mark. Vi har også egen grillhytte på lekeplassen som vi kan bruke til litt ekstra hygge både om sommeren og om vinteren. Lek og bevegelse er også noe som står helt sentralt i hverdagen vår og alle de voksne som jobber hos oss skal være aktive og by på seg selv i møte med barna. Vi skal bidra til lekelyst, vi skal skape undring og glede, og vi skal ligge tilrette for at barna har mulighet til å bli den beste versjonen av seg selv.

De aller fleste førskolebarna hos oss skal til Alvøen skole. Vi har derfor et godt og tett samarbeid med skolen allerede fra barna går i barnehagen. Førskolebarna har mange muligheter til å treffe/besøke nærskolen, det gjelder både når vi er invitert eller når vi bare er forbi på en av turene våre.

Bli gjerne bedre kjent med oss i årsplanen vår som du finner her på hjemmesiden.

Dere kan også se etter oss på facebook og instagram, her kommer det jevnlige drypp som gir et lite innblikk i barnehagehverdagen her hos oss.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL OSS.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:45

Janaveien 157,5179 Godvik
Vis i kart

46513078
kanutten@laringsverkstedet.no

92 barn
6 avdelinger
28 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Følg oss på Instagram

Styrer
Lene Sørheim

Jeg heter Lene og jeg startet i Kanutten barnehage i september 2021. Jeg er i utgangspunktet utdannet som førskolelærer, det som i dag heter barnehagelærer. Jeg har jobbet som avdelingsleder i mange år fra jeg var ferdig utdannet, mens jeg nå, de sener år, har gått over i styrerrollen. Det trives jeg godt med. Barnehagen er starten på utdanningsløpet til barna, og mitt ønske er å gjøre denne starten så god som mulig for alle, både barn og foreldre. Mitt hovedfokus er at barna og personalet har en så fin barnehagehverdagdag som mulig. Jeg ønsker også et godt samarbeid mellom barnehage og hjem. Spør meg gjerne om det er noe barnehagen kan bidra med. Ta gjerne kontakt med meg om dere er nysgjerrig på barnehagen og for eksempel ønsker å komme på besøk.

46513078
kanutten@laringsverkstedet.no

Vi får verdens viktigste verdier til å vokse

Fundamentet i Læringsverkstedet er at alle mennesker er verdifulle; ikke for hva de sier eller gjør, men for den de er. Vårt mål er at alle barn skal bli sett, hørt og tatt vare på. Det er slik hele vårt pedagogiske konsept er blitt til. Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg.

Vår felles oppgave er å skape en arena der barnet kan vokse i trygghet, glede og mestring. Den handler om sosiale ferdigheter - om å hjelpe andre barn, leke med dem, trøste dem og rose dem. Og det handler om læring; både fysisk og faglig.

Siden barna er hos oss i de kanskje viktigste årene av livet, der grunnleggende ferdigheter skal læres og sosiale evner utvikles, vil livet her sette gode spor. Vi ønsker at det de får hos oss, skal gi dem lyst på livet og evne til å mestre det.

Vi er varme mennesker som ser hvert enkelt barn, og vi gleder oss over å få lov til å følge vekst og utvikling. Barnet skal ikke bare ha plass i minste-, mellomste- eller største gruppa og rundt spisebordet, men en plass i våre hjerter.


Visjon: Vi får verdens viktigste verdier til å vokse!

Verdier: Leken & Ambisiøs, Raus & Tydelig

Fokusområde for Kanutten barnehage

I Kanutten barnehage har vi ekstra stort fokus på relasjonskompetanse og relasjonsbygging. Vi er opptatt av at alle barn skal ha en venn, og at alle skal føle seg inkludert...

I Kanutten barnehage har vi ekstra stort fokus på relasjonskompetanse og relasjonsbygging. Vi er opptatt av at alle barn skal ha en venn, og at alle skal føle seg inkludert i barnehagens fellesskap. Vi har lekegrupper, vi har hjertesamlinger, samtaler med hvert enkelt barn, og vi har et forum hvor personalet kan utveksle erfaringer med hverandre. Gode relasjoner til de voksne i barnehagen er grunnleggende for barnets utvikling og trvisel. Vi anerkjenner, støtter, trygger og veileder hvert enkelt barn ut i fra sine forutsetninger. Vi viser at vi bryr oss. På denne måten jobber vi hele tiden aktivt med å fremme relasjoner og sørge for at alle barn skal oppleve å være en del av et inkluderende leke- og læringsmiljø.

For barnehageåret 2023/2024 er vårt satsningsområde Mangfold. Vi kommer til å fokusere mye på dette gjennom hele året, i tillegg til Relasjonskompetanse.

Vi kommer til å ha ulike aktiviteter og samlinger som inkluderer alle de fem fagtemaene til Læringsverkstedet.

Videre er vi også opptatt av natur og uteliv. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser i fellesskap ute og gjøre dem kjent med nærmiljøet vårt. Vi ønsker å bidra til at barna våre blir glad i naturen og alt den har å by på. De eldste barna utforsker også områder lenger bort fra barnehagen da de en gang i måneden er på utflukt med Svein kaptein/ Barn i bussen,. Dette gir mange fine opplevelser og minner for barn og voksne.

Avdelinger

Revehiet

22 barn

5 - 6 år

Pingvinen

18 barn

3 - 5 år

Løvehulen

18 barn

2 - 5 år

Maurtua

12 barn

Marihøna

12 barn

Rødstrupen

10 barn

2 - 2 år

Dokumenter fra Kanutten barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet