Læringsverkstedet Jåsund

Velkommen til Jåsund barnehage

Den fantastiske barnehagen vår ligger på Jåsund i Tananger med nærhet til skog og sjø. Vi åpnet i 2016, og har et flott og lyst barnehage bygg. Barnehagen har et stort og oversiktlig uteområde som innbyr til lek og varierte aktiviteter. Barnehagen tar i dag i bruk ulike digitale plattformer som Mykid og PBL-mentor.
Barnehagen består av 144 barn i alderen 1-6 år og en fast kjerne på 35 voksne og styrer.

Vi har egne fagrom for hver av fagdagene våre, og disse rommene gir mulighet for utforskning, kreativitet, mattelek, språklek, motorikk og sosial kompetanse.  Vi har et stort fellesrom som brukes flittig til lek, motorisk utfoldelse og fellessamlinger.  
Vår egen kokk lager alle måltidene, og det serveres frokost, lunsj og frukt.

Vi har både menn og kvinner i vår personalgruppe.

For mer informasjon og spørsmål kan dere gjerne ta kontakt med styrer i barnehagen,

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Jåsundtoppen 4,4058 Tananger
Vis i kart

90561524
jasund@laringsverkstedet.no

144 barn
8 avdelinger
36 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 300,-

Styrer
Marianne Ingebrigtsen

Fokusområde for Jåsund barnehage

Satsingsområdet for LV Jåsund 2023 og 2024 er lek og voksenrollen. I Rammeplanen står det at alle barn som går i barnehagen skal få en barndom preget av trivsel, vennskap...

Satsingsområdet for LV Jåsund 2023 og 2024 er lek og voksenrollen.

I Rammeplanen står det at alle barn som går i barnehagen skal få en barndom preget av trivsel, vennskap og lek (side 8).

Lek er en stor del av barnas barndom og det er barnehagens oppgave å sørge for at barn får leke. Lek kan defineres som en sprudlende aktivitet som bidrar til å forme oss og gjøre oss til den vi er, og den har svært mange former og uttrykk. Leken skal være frivillig og det må være noe som barna har lyst til å gjøre og være i. Det er ikke dens ytre aktivitet som definere leken, men den opplevelsen barna har av den.

I år skal vi jobbe for å gi alle ansatte felles faglig kunnskap og erfaring med leken. Vi skal legge til rette for tydelige lekesoner som er levende og varierer ut fra barnas behov og interesser. Vi skal være voksne som er aktivt tilstede og deltakende i leken og sørge for at alle har noen å leke med. Det gjør vi ved å observere, analysere, støtte, delta i lek og berike leken på barnas premisser.

Avdelinger

Gul 1

15 barn

1 - 3 år

Gul 2

15 barn

1 - 3 år

Grønn 1

21 barn

3 - 6 år

Grønn 2

21 barn

3 - 6 år

Orange 1

21 barn

3 - 6 år

Orange 2

21 barn

3 - 6 år

Blå 2

15 barn

1 - 3 år

Blå 1

15 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Jåsund barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet