Jåsund

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 110 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Barnehagen stod ferdig 8. august 2016, og den ligger flott til på Jåsund i Tananger. Vi har nærhet til sjø og skog, noe vi benytter oss av i hverdagen. Vi har et stort uteområde på begge sider av bygget.  Vi har fått etablert egen grønnsakshage våren 2019 Jåsund Barnehage er en toetasjes barnehage med 8 avdelinger, og en kapasitet på ca.150 barn.  Barnehagen har åpnet 7 avdelinger. Disse er fordelt på 3 småbarns avdelinger, 3 store barns avdelinger og en egen skolestarter avdeling. Som Læringsverkstedet barnehage har vi egne fagrom for hver av fag dagene våre. Disse rommene gir mulighet for utforskning, kreativitet, mattelek, språklek, motorikk og sosial kompetanse.  Vi har et stort fellesrom som brukes flittig til lek, motorisk utfoldelse og fellessamlinger.   Vi serverer frokost, lunsj og frukt hver dag, som blir laget av vår egen kokk, vi har fokus på et godt måltid.   Vi er en engasjert personalgruppe og er opptatt av å utvikle oss faglig og som mennesker for stadig å bli bedre.  For mer informasjon og spørsmål kan dere gjerne ta kontakt med styrer i barnehagen, Marianne Skinstad. Telefonnummeret er: 905 61 524

Fokusområde for Jåsund

Satsningsområdet i Læringsverkstedet Jåsund er for barnehageåret 2019-2020 «Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet» Vi i LV Jåsund ønsker i år å jobbe med god...

Satsningsområdet i Læringsverkstedet Jåsund er for barnehageåret 2019-2020

«Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet»
Vi i LV Jåsund ønsker i år å jobbe med god helse og fysisk aktivitet. Vi har tatt utgangspunkt i Kreftforeningens samtale verktøy med samme navn. Her kan vi ikke bare jobbe målrettet i barnehagen, men vi kan også bruke dette verktøyet for å samtale med foresatte om dette viktige emnet.
https://kreftforeningen.no/forebygging/forebygging-i-skoler-og-barnehager/samtaleverktoy-om-barn-kosthold-og-fysisk-aktivitet/

Gode matvaner og nok regelmessig bevegelse er grunnleggende viktig for barns utvikling og helse, men også for trivsel og velvære. Grunnlaget for god helse legges tidlig, og familien spiller en avgjørende rolle for vanene som barna tilegner seg i oppveksten og tar med seg videre i livet.
Vi i LV Jåsund skal dette barnehageåret samarbeide med bevegelige barn. Deres mål er: «å lære barna å beholde sitt naturlige bevegelsesmønster- den allsidige bevegelsen- som gir dem et forsprang i forebygging mot belastningsskader, stress og slitenhet i kropp og hode. Gjennom bevegelse utvikler barnet evnen til interaksjon og samarbeid, empati, tilstedeværelse og nærvær.» http://bevegeligebarn.no/

Læringsverkstedet har også et samarbeid med Ryfylkekokken Frode Selvåg og Arne Brimi i opplegget våres for et godt måltid. Dette vil også være en sentral del i årets satsningsområde.

Avdelinger

Grønn 2

17 barn

3 - 4 år

Gul 2

9 barn

1 - 2 år

Orange 2

20 barn

5 - 6 år

Grønn 1

19 barn

3 - 4 år

Gul 1

15 barn

1 - 2 år

Orange 1

15 barn

4 - 5 år

Blå 2

Blå 1

15 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Jåsund

Dokumenter fra Læringsverkstedet