Velkommen til Jåsund barnehage

Jåsund barnehagen stod ferdig 8. august 2016, og den ligger flott til på Jåsund i Tananger, Sola kommune. Vi har nærhet til sjø og skog, noe vi benytter oss av i hverdagen, i tillegg til at vi har et stort uteområde på begge sider av bygget. 

Jåsund Barnehage er en toetasjes barnehage med 8 avdelinger, og en kapasitet på ca.150 barn.  Barnehagen har åpnet alle 8 avdelingene, og de er fordelt på 4 småbarns avdelinger, 4 store barns avdelinger.

Som Læringsverkstedet barnehage har vi egne fagrom for hver av fag dagene våre. Disse rommene gir mulighet for utforskning, kreativitet, mattelek, språklek, motorikk og sosial kompetanse.  Vi har et stort fellesrom som brukes flittig til lek, motorisk utfoldelse og fellessamlinger.  

Vår egen kokk lager alle måltidene, og det serveres frokost, lunsj og frukt. Vi har som Læringsverkstedet barnehage fokus på et godt måltid.https://laringsverkstedet.no/foreldremagasinet/et-godt-m%C3%A5ltid

Vi er en engasjert personalgruppe og er opptatt av å utvikle oss faglig og som mennesker for stadig å bli bedre. 

For mer informasjon og spørsmål kan dere gjerne ta kontakt med styrer i barnehagen,

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Jåsundtoppen 4,4058 Tananger
Vis i kart

905 61 524
jasund@laringsverkstedet.no

144 barn
8 avdelinger
36 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 300,-

Fokusområde for Jåsund barnehage

Satsningsområdet i Læringsverkstedet Jåsund barnehage er for barnehageåret 2021-2022 «Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet» Vi i LV Jåsund barnehage ønsker i år å jobbe...

Satsningsområdet i Læringsverkstedet Jåsund barnehage er for barnehageåret 2021-2022 «Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet» Vi i LV Jåsund barnehage ønsker i år å jobbe med god helse og fysisk aktivitet. Vi har tatt utgangspunkt i Kreftforeningens samtale verktøy med samme navn. Her kan vi ikke bare jobbe målrettet i barnehagen, men vi kan også bruke dette verktøyet for å samtale med foresatte om dette viktige emnet. Klikk her for mer

Gode matvaner og nok regelmessig bevegelse er grunnleggende viktig for barns utvikling og helse, men også for trivsel og velvære. Grunnlaget for god helse legges tidlig, og familien spiller en avgjørende rolle for vanene som barna tilegner seg i oppveksten og tar med seg videre i livet. Vi i LV Jåsund barnehage skal dette barnehageåret samarbeide med bevegelige barn. Deres mål er: «å lære barna å beholde sitt naturlige bevegelsesmønster- den allsidige bevegelsen- som gir dem et forsprang i forebygging mot belastningsskader, stress og slitenhet i kropp og hode. Gjennom bevegelse utvikler barnet evnen til interaksjon og samarbeid, empati, tilstedeværelse og nærvær.» Lese mer.

Læringsverkstedet har også et samarbeid med Ryfylkekokken Frode Selvåg og Arne Brimi i opplegget våres for et godt måltid. Dette vil også være en sentral del i årets satsningsområde.

Et godt måltid

Avdelinger

Grønn 2

21 barn

3 - 6 år

Gul 2

15 barn

1 - 3 år

Orange 2

21 barn

3 - 6 år

Grønn 1

21 barn

3 - 6 år

Gul 1

15 barn

1 - 3 år

Orange 1

21 barn

3 - 6 år

Blå 2

15 barn

1 - 3 år

Blå 1

15 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Jåsund barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet