Jåsund

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07.00 — 17.00

 • 98 verdifulle barn

 • Pris

  2730,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Jåsund er en 8 avdelings barnehage med flott beliggenhet på Jåsund toppen. Jåsund åpnet i august 2016 i nye flotte lokaler på Jåsund i Sola kommune. Jåsund er en barnehage på to etasjer, hvor de minste barna holder til nede og de store barna holder til oppe. Det er åpnet 6 av 8 avdelinger hvorav 4 er for småbarn 1-3 år, og to avdelinger for barn fra 3 til 6 år. Vi har ett stort flott uteområde med utfordringer for barn i alle aldre. Inne er det egne fagrom som gir muligheter for utforskning, kreativitet, samling og lek. Vi har kreativt verksted, språkrom, fellesrom, hjerterom, motorikk rom og matterom. Vi har ansatt en egen kokk i 80% , som lager god og variert mat. Vi serverer frokost, lunsj og fruktmåltid. For mer informasjon og spørsmål kan dere gjerne ta kontakt med styrer i barnehagen, Marianne Skinstad. Telefonnummeret er: 905 61 524

Fokusområde for Jåsund

Læringsverkstedet har dette barnehageåret fokus på lek og gode vennskapsrelasjoner.

I Læringsverkstedets barnehager er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktivitetene. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og mest plass i barnehagen. Leken har en egenverdi for barnet; i samspill med andre blir man en del av en sosial og kulturell kontekst, og barns relasjonskompetanse utvikles. Det vil være fokus på lekens betydning for barns vennskap.

Vi i Jåsund skal dette barnehageåret jobbe med implementering av Læringsverkstedets handlingsplan mot mobbing. Dette satsingsområdet blir temaet for prosjektet vi skal ha høsten 2017, og det vil jobbes med relasjonskompetansen ved hjelp av hjerteprogrammet. Dette henger igjen sammen med sola kommune sitt satsningsområdet.

Læringsverkstedet har dette barnehageåret fokus på lek og gode vennskapsrelasjoner.


I Læringsverkstedets barnehager er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktivitetene. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og mest plass i barnehagen. Leken har en egenverdi for barnet; i samspill med andre blir man en del av en sosial og kulturell kontekst, og barns relasjonskompetanse utvikles. Det vil være fokus på lekens betydning for barns vennskap.

Vi i Jåsund skal dette barnehageåret jobbe med implementering av Læringsverkstedets handlingsplan mot mobbing. Dette satsingsområdet blir temaet for prosjektet vi skal ha høsten 2017, og det vil jobbes med relasjonskompetansen ved hjelp av hjerteprogrammet. Dette henger igjen sammen med sola kommune sitt satsningsområdet.

Avdelinger

Orange 1

12 verdifulle barn

3 - 5 år

Orange 2

19 verdifulle barn født 2013

5 - 6 år

Gul 1

15 verdifulle barn

1 - 3 år

Gul 2

14 verdifulle barn

1 - 3 år

Grønn 1

19 verdifulle barn

3 - 5 år

Grønn 2

19 verdifulle barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Jåsund

Dokumenter fra Læringsverkstedet