Velkommen til Hompetitten barnehage

Barnehagen vår:
For over 26 år siden var vi 3 naboer som var hjemme med egne små barn da vi fikk ideen om å starte opp en familiebarnehage i underetasjen hjemme hos en av oss. Vi fikk mennene våre med på ideen, og det ble mye dugnadsjobbing frem til barnehagen åpnet august 1994. I den første tiden som familiebarnehage var vi en koselig liten barnehage med plass til 10 barn. Flere år seinere i 2007 utvidet vi barnehagens inneareal slik at vi kunne ta imot 18 barn. Slik ble barnehagen drevet helt fram til starten av barnehageåret 2019/2020 da Læringsverkstedet overtok driften av Hompetitten barnehage. Vi er derfor nå en del av norges største barnehagekjede.

Vi er en 1-avdelings barnehage, men vi deler oss opp i stor og liten gruppe deler av dagen og har også egne pedagogiske planer og aktiviteter for hver av gruppene slik at barna får aktiviteter, samlinger og utfordringer som passer deres alder og modning.

Her i Hompetitten liker vi å bruke nærområdet vårt og vi er ofte på tur siden vi er så heldige å ligge rett ved fine turområder. Vi er også mye ute med barna hele året.

Læringsverkstedet er en privat barnehagekjede som eier og driver barnehager i store deler av Norge. I våre barnehager får barn et godt grunnlag for livslang læring – i kunnskap, vennskap, trygghet og glede. Læringsverkstedet sitt pedagogiske arbeid med barn bygger på lekende læring, samspill og mestring.

For mer informasjon om Læringsverkstedet og våre barnehager se vår hjemmeside: https://laringsverkstedet.no

Mandag — Fredag 06:30 — 16:45

Høylandsvegen 99,4708 Vennesla
Vis i kart

90728595
hompetitten@laringsverkstedet.no

18 barn
1 avdelinger
5 ansatte

Pris: 3315,-
Pris for mat: 300,-

Mitt navn er Sebastian H. Aabel og jeg overtok som stedlig leder for Hompetitten barnehage i januar 2022. Jeg er utdannet barnehagelærer ved Universitetet i Agder og har tidligere erfaring som pedagogisk leder i barnehage. Jeg har også videreutdanning i veiledningspedagogikk ved UiA.

+47 99530966
Hompetitten@laringsverkstedet.no

Sebastian H. Aabel

Månedens begrep

Her kommer det nye begreper hver måned som vi mener står sentralt i barnehagehverdagen. Vi ønsker å utdype ulike begreper slik at dere som foresatte kan få et mer helhetlig bilde av hva vi jobber med og hvorfor vi tenker det står sentralt i vårt arbeid sammen med barna.

Januar: Sosial kompetanse

Sosial kompetanse er en sentral forutsetning for ethvert individs evne til å samhandle med andre mennesker. Derfor er det svært viktig at vi har en god måte å implementere dette i barnehagehverdagen. Her kommer vi inn på Hjerteprogrammet.

Hjerteprogrammet er bygget opp med vekt på leken og med aktiviteter som utfordrer hele barnet. Lek er et bærende middel til innlæring av sosiale ferdigheter hos barn, og er sentral i barnas liv. Rammeplanen for barnehager beskriver leken som: «En grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom». Leken er en viktig læringsarena, hvor barna utforsker, deltar i rollelek, samarbeider og etablerer vennskap med andre. Lek kommuniserer på tvers av grenser og ulikheter. Samspillet barna opplever i lek, er viktig, for ikke å si grunnleggende, for utvikling av vennskap.

Hjerteprogrammet deler sosial kompetanse inn i tre hovedtemaer/hjertelag: "JEG", "DU" og "VI". Hvert hjertelag består av tre undertemaer, eller fordypningstemaer. Disse ni temaene følger en naturlig progresjon. Fra ett barn i fokus (JEG) til et nytt barn i fokus (DU) og videre til hele barnegruppen (VI).

Fokusområde for Hompetitten barnehage

I år har Hompetitten valgt å satse innenfor temaet «Lek og bevegelse»

Vi har iløpet av sommeren 2020 endret en del på innemiljøet for å fremme mer lek. Det blir egne lekesoner for ulike typer lek hvor barnas lek kan bli litt «skjermet». Vi tror dette vil kunne føre til mer lek, at barna er i leken lenger og mindre konflikter.

Vi vil fortsette å være mye ute og gå mye på tur. Vi har et fantastisk nærmiljø med mange muligheter for varierte opplevelser.

Utover dette vil vi legge til rette for aktiv lek, samlinger om kropp og Minirøris.

I år har Hompetitten valgt å satse innenfor temaet «Lek og bevegelse»

Vi har iløpet av sommeren 2020 endret en del på innemiljøet for å fremme mer lek. Det blir egne lekesoner for ulike typer lek hvor barnas lek kan bli litt «skjermet». Vi tror dette vil kunne føre til mer lek, at barna er i leken lenger og mindre konflikter.

Vi vil fortsette å være mye ute og gå mye på tur. Vi har et fantastisk nærmiljø med mange muligheter for varierte opplevelser.

Utover dette vil vi legge til rette for aktiv lek, samlinger om kropp og Minirøris.

Avdelinger

Hompetitten

18 barn

1 - 6 år

Dokumenter fra Hompetitten barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet