Portveien His

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07.00 — 16.30

 • 32 verdifulle barn

 • Pris

  2910,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læring og lek! Friluftsliv og naturopplevelser! Læringsverkstedet Portveien His har en flott beliggenhet på Hisøy med skog og sjø i nærheten til å utforske! Læringsverkstedet Portveien His er en privat barnehage med 38 plasser for barn fra 0-6 år. Vi ligger sentralt plassert på His med gåavstand til flotte friområder ved sjøen, elva og skogen.Barnehagen har en åpen og oversiktlig uteplass med mange forskjellige lekeapparater og et inngjerdet naturskjønt område med egen akebakke.Barnehagen satser mye på frilutsliv og vi er mye ute og leker. Når vi er på tur oppsøker vi en av de mange fine turplassene i nærheten.

Fokusområder for Portveien His

Vårt satsningsområde er at alle barn hver dag skal ha noen å leke med, og føle seg inkludert i felleskapet! Vi mener at ved å jobbe med vennskap og sosial...

Vårt satsningsområde er at alle barn hver dag skal ha noen å leke med, og føle seg inkludert i felleskapet!
Vi mener at ved å jobbe med vennskap og sosial kompetanse har vi satt det viktigste i fokus: At barna lærer seg hvordan man får en venn, hvordan man oppfører seg som en venn og hvordan man beholder en venn.
"Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhand-ling med hverandre legges grunnlaget for læring og sosial kompetanse. På den andre siden kan makt og utestenging i leken hindre vennskap og gode relasjoner." (Rammeplan for barnehagen)
Vi jobber hele tiden med leken og lekemiljøet i barnehagen. Når barna er i konflikter hjelper vi med å finne løsninger, og oppmunterer også de eldre barna til å i fellesskap løse problemene. Vi er ekstra observante i forhold til utestengelse og mobbing: Hos oss i Læringsverkstedet Portveien His skal alle føle seg inkludert i fellesskapet, og vi har gode planer for å forebygge og håndtere mobbesituasjoner.

Avdelinger/baser

Apekatter

6 verdifulle barn født 2016

2 - 3 år

Småkryp

9 verdifulle barn født 2017

Dinosaurer

17 verdifulle barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Portveien His

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk