Hinkenhopp Idrettsbarnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06.45 — 16.45

 • 69 verdifulle barn

 • Pris

  3010,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Vi er en fireavdelings barnehage med hovedfokus på fysisk aktivitet og sunt kosthold. Hverdagene våre er preget av mye fart og morro. Stadig nye opplevelser og overraskelser for både store og små i løpet av en måned. I vårt arbeid med barna er opplevelse, samhold og mestring viktig. "Et aktivt barn i en sunn kropp"

Fokusområder for Hinkenhopp Idrettsbarnehage

Fysisk aktivitet er et av satsningsområdet til Idrettsbarnehagen HinkenHopp. Vi jobber aktivt for å gjøre barnehagen til et sted hvor idrett og fysisk aktivitet blir en naturlig del av hverdagen.Vi...

Fysisk aktivitet er et av satsningsområdet til Idrettsbarnehagen HinkenHopp. Vi jobber aktivt for å gjøre barnehagen til et sted hvor idrett og fysisk aktivitet blir en naturlig del av hverdagen.Vi ønsker å presentere barna for mange ulike idretter. Vi er så heldige at vi har fått et samarbeid med flere lokale idrettslag som er til hjelp og inspirasjon for både barn og voksne i barnehagen. Idrettene har vi valgt å fordele slik at barna blir presentert for et utsnitt hvert år. Aktivitetene er tilpasset de ulike aldersgruppene og har en naturlig progresjon.

0-2 åringene har fokus på kroppsbeherskelse og balanse.
3 åringene har ridning, lek med ball, turn og friidrett.
4 åringene har ballferdigheter knyttet opp mot håndball, innebandy og fotball, vanntilvenning, friidrett og skøyter.
5 åringene har klatring, bryting, ishockey, orientering, ballferdigheter, karate og ulike aktiviteter med elever fra toppidrettslinja på St. Olav videregående skole.

Ved siden av alle idrettene har vi en flott plass i skogen med gapahuk og bålplass som de store avdelingene bruker hver uke. Vi har også en liten balløkke utenfor barnehagen med egen bålplass til.
Vi bruker også gymsalen på Greåker videregående skole hver fredag der barna har lek og fysisk aktivitet.

For de minste bruker vi vår egen bålplass og balløkke utenfor barnehagen ofte.

I barnehagen har vi et flott aktivitetsrom som hver avdeling har fast hver uke. Der har vi tjukkas, trampoline, tauhuske, hinderløyper i mange varianter, baller, rokkeringer og masse annet morro."Et aktivt barn i en sunn kropp"

Avdelinger/baser

Humlesnurr

18 verdifulle barn

5 - 5 år

Tusenbeinet

16 verdifulle barn

3 - 3 år

Larveliten

15 verdifulle barn

1 - 2 år

Skrukketrollet

20 verdifulle barn

4 - 4 år

Dokumenter fra Hinkenhopp Idrettsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk