Læringsverkstedet Helsviga Naturbarnehage

Velkommen til Helsviga Naturbarnehage

På Hisøy, i Arendal, ligger Helsviga barnehage idyllisk til i skogkanten. Barnehagen ligger høyt og fritt med fantastisk utsikt til Galtesund, innseilingen til Arendal. Nærheten til sjøen gir oss i Helsviga barnehage mulighet til å utforske skjærgården. I egen båt reiser vi på turer til øya Merdø både sommer som vinter. På ti minutter kan vi gå til stranda med muligheter for å utforske livet i fjæra, fiske krabber ol. Vi har saltvannsakvariet i barnehagen der barna kan studere fisk og krabber som vi tar med tilbake. Noen ganger tar vi ferja, Kolbjørn, til byen for kanskje å ta en tur på biblioteket. Sammen med Slaabervig barnehage og Hisøy skole disponerer vi lavvo, i skogen, kort vei fra barnehagen .Vi har også bygget opp flere plasser i skogen som vi går på tur til, vi lager mat på bålet, utforsker naturen eller klatrer i «Tarzan-løyper» Vi har et stort uteområde som er delt inn i tre soner, en del er hage, de andre to er noe opparbeidet naturtomt. Dette gir rike muligheter for lek og utvikling av motoriske ferdigheter. Vi legger vekt på den estetiske utformingen både inne og ute med ved bruk av naturmaterialer og rolige farger i harmoni med naturen. Vi har dyregård med høner og kaniner som barna koser og steller med. Barna er gode hjelpere når det er tid for både dyre og hagestell. Vi har godt samarbeid med Hisøy skole og «Vettene» (skolegruppa vår) får delta på sangsamlinger og besøker skolen flere ganger før skolestart.

Mandag — Fredag 06:30 — 17:00

Sandvigveien 104,4816 Kolbjørnsvik
Vis i kart

92213660
helsviga@laringsverkstedet.no

38 barn
4 avdelinger
12 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 449,-

Styrer
Rønnaug Vågslid Heggelund

Rønnaug Vågslid Heggelund

Jeg var ferdig utdannet førskolelærer i 1991 ved Barnevernsakademiet i Oslo. Jeg har tatt videreutdanning innen personaladministrasjon i 1995, veiledningspedagogikk i 2015, og styrerutdanning 2018/2019. Jeg har arbeidet i forskjellige barnehager i Oslo og Agder. I januar 2008 begynte jeg i Helsviga Naturbarnehage som pedagogisk leder. Høsten 2016 overtok jeg som styrer. I mitt arbeid som styrer er jeg opptatt av at vi skaper trygge gode relasjoner for barn, foreldre og personale. Vi jobber hver dag for at hvert enkelt barn skal opplev at de blir sett av omsorgsfulle voksne og at de får mulighet til å utvikle gode vennerelasjoner i et trygt felleskap. Vi har en unik beliggenhet midt mellom skog og sjø og bruker begge til lek og læring.

92213660
helsviga@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Helsviga Naturbarnehage

«Lek og gode venne-relasjoner». Leken skal være grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktivitetene, og vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal...

«Lek og gode venne-relasjoner». Leken skal være grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktivitetene, og vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Den frie leken skal tildeles mest tid, og mest plass i barnehagen, -den har en egenverdi for barnet. I samspill med andre blir man en del av en sosial og kulturell kontekst, og barns relasjonskompetanse utvikles. Det vil være fokus på lekens betydning for barns vennskap. Med egen båt resier vi på turer i skjærgården eller til byen. Vi lar naturen i fjæra såvel som i skogen inspirere oss til aktiviteter. "Et godt måltid" tar vi med oss om vi er ute ved bålet, der barna er med på å gjøre i stand, eller om vi er i barnehagen. Dyrestell og hagestell er med oss gjennom hele året, det er stor stas når barna henter ferske egg hos hønene om morgenen. Estetikken vår, nærheten vår til naturen, den anerkjennende kommunikasjonen og de tradisjonelle feiringene våre vil som alltid ha fokus og danne rammen for barnehageåret og hverdagslivet vårt. Den estetiske dimensjonen vil stå sterkt, og bidra til at vi alle utvikler ferdigheter for å utvise det motsatte av likegyldighet med tanke på våre omgivelser og alt rundt oss. Det siste en prosess som innebærer veiledning, erfaring og et mangfold av opplevelser. Vi skal være et sted der verdens viktigste verdier får vokse gjennom nærhet til natur, eventyr og et hjerte for deg så du kan være deg i felleskap med andre.

Avdelinger

Troll

11 barn

3 - 5 år

Tusser

8 barn

1 - 2 år

Småtroll

7 barn

2 - 2 år

Vetter

12 barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Helsviga Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet