Hellemyr Solkollen

145 verdifulle barn

Mandag — Fredag
06.50 — 16.40

Om barnehagen

Solkollen barnehage Hellemyr åpnet i 2001. Vi har gymsal og ulike grupperom som avdelingene benytter seg av daglig. Vi har gode utearealer og en solrik lekeplass. Barnehagen ligger i tilknytning...

Solkollen barnehage Hellemyr åpnet i 2001. Vi har gymsal og ulike grupperom som avdelingene benytter seg av daglig. Vi har gode utearealer og en solrik lekeplass. Barnehagen ligger i tilknytning til flotte turområder. Barnehagen var i mange år eid av Filadelfia Kristiansand, men fra 1.9.2016 overtok Læringsverkstedet AS som eier.

Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon og drives i samsvar med barnehagelovens § 1 a. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering.

Vi har et godt samarbeid med de andre barnehagene på Hellemyr. Det er tradisjon med felles barnehagekor for alle femåringene, samt fellesgym i barnehagens gymsal.
I forbindelse med høytidene har vi nært samarbeid med Hellemyr kirke.

Pris: 2910,-
Pris for mat: 250,-


Fokusområder

Solkollen barnehage Hellemyr er en del av Læringsverkstedets konsept for barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens § 1 a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille...

Solkollen barnehage Hellemyr er en del av Læringsverkstedets konsept for barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens § 1 a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Barnehager knyttet til dette konseptet finnes fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør, og har en klar ambisjon om å være faglig best.

Felles visjon for konseptbarnehagene er: Med hjerte for alle; barn, familier og nærmiljø.

Mål for barnehagen: Vår barnehage skal være en del av "den gode barndommen" med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap.

Delmål:

 1. Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon
 2. Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna
 3. Vi er et godt tilbud til hele familien
 4. Vi ivaretar personalet i et inkluderende miljø
 5. Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Avdelinger/baser

Armkroken

25 verdifulle barn

3 - 6 år

Smilehullet

25 verdifulle barn

3 - 6 år

Skattekammeret

15 verdifulle barn

1 - 3 år

Hjerterommet

15 verdifulle barn

1 - 3 år

Øyeblikket

25 verdifulle barn

3 - 6 år

Håndtrykket

25 verdifulle barn

3 - 6 år

Fotsporet

15 verdifulle barn

1 - 3 år

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Hellemyr Solkollen
Breimyrveien 100, 4628 Kristiansand, Norge

email post.hellemyr@solkollen.no

email tlf 370 71 657 - mob. 920 30 628