Helgerød

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 67 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet as, Helgerød barnehage tilbyr gode natur - og kulturopplevelser samt, et kompetent personale som anerkjenner og støtter det enkelte barn.Vi får verdens viktigste verdier til å vokse. Vår pedagogikk bygger på : omsorg, trygghet, respekt, tillit og et godt foreldresamarbeid. Vi skal stimulere barna til spontanitet, nysjerrighet og mestringsglede. Vår planlegging er målrettet og gir gode utviklingsmuligheter. Vi er fleksible og brukervennlige. Læringsverkstedet as. Helgerød barnehage holder til i to hus. På Klubbhuset, som vi leier av Helgerød Idrettslag, går barna som er 0-3 år. På Rønn, som ligger 2km nord for Klubbhuset, går barna som er 3-6 år. Begge hus ligger nær sjøen i naturskjønne omgivelser. Vi har tilgang på skog, sjø, idrettsanlegget med fotballbaner, ballbinge, tennisbane og lysløype. På Rønn har vi i tillegg til barnehagehuset ei stor gamme og en låve med god plass til gruppeaktiviteter i små rom og til lek i det store låverommet.

Fokusområde for Helgerød

Våren 2020 er vi med i Barnehagebasert kompetanseutvikling med tema Inkluderende fellesskap. Dette er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Sandefjord Kommune og Universitet i Sør Øst Norge.
Arbeidet tar utgangspunkt i Standard for et likeverdig barnehagetilbud i Sandefjord Kommune. Deltakere kommer fra alle typer barnehager i Sandefjord, altså et felles satsningområde. Vi jobber i med tema på personalmøter og i nettverk samlinger med andre barnehager.

Vi deltar hvert år i foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet, samt medarbeiderundersøkelse fra Læringsverkstedet som viser våre styrker og våre forbedringsområder.
Vi lager handlingsplaner og jobber hele året med å forbedre oss. Vi evalurer hele det pedagogiske arbeidet to ganger i året.




Våren 2020 er vi med i Barnehagebasert kompetanseutvikling med tema Inkluderende fellesskap. Dette er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Sandefjord Kommune og Universitet i Sør Øst Norge.

Arbeidet tar utgangspunkt i Standard for et likeverdig barnehagetilbud i Sandefjord Kommune. Deltakere kommer fra alle typer barnehager i Sandefjord, altså et felles satsningområde. Vi jobber i med tema på personalmøter og i nettverk samlinger med andre barnehager.

Vi deltar hvert år i foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet, samt medarbeiderundersøkelse fra Læringsverkstedet som viser våre styrker og våre forbedringsområder.

Vi lager handlingsplaner og jobber hele året med å forbedre oss. Vi evalurer hele det pedagogiske arbeidet to ganger i året.








Avdelinger

Base Klubbhuset, avdeling Rød

9 barn

Base Rønn, avdeling Vest

20 barn

3 - 6 år

Base Rønn, avdeling Øst

20 barn

3 - 6 år

Base Klubbhuset, avdeling Blå

9 barn

2 - 3 år

Base Klubbhuset, avdeling Gul

9 barn

2 - 2 år

Dokumenter fra Helgerød

Dokumenter fra Læringsverkstedet