Læringsverkstedet Helgerød

Velkommen til Helgerød barnehage

Læringsverkstedet Helgerød barnehage AS tilbyr gode natur - og kulturopplevelser samt, et kompetent personale som anerkjenner og støtter det enkelte barn.Vi får verdens viktigste verdier til å vokse. Vår pedagogikk bygger på : omsorg, trygghet, respekt, tillit og et godt foreldresamarbeid. Vi skal stimulere barna til spontanitet, nysjerrighet og mestringsglede. Vår planlegging er målrettet og gir gode utviklingsmuligheter. Vi er fleksible og brukervennlige.
Barnehagen leier lokaler av grunneier.
Læringsverkstedet Helgerød barnehage AS samarbeider med Læringsverkstedet Solløkka barnehage AS der vi leier lokaler av Helgerød Idrettslag og der går barna som er 0-3 år. Våren 2023 blir barnehagen delt i to egne AS på grunn av ulike lokasjoner. Vi er fremdeles under en og samme eier, Læringsverkstedet.

Læringsverkstedet Helgerød barnehage As, også kalt Rønn, går barna som er 3-6 år. Barna har naturlig opprykk fra Solløkka barnehage, som vi også kaller Klubbhuset.

Begge hus ligger nær sjøen i naturskjønne omgivelser. Vi har tilgang på skog, sjø, idrettsanlegget med fotballbaner, ballbinge, tennisbane og lysløype. På Helgerød har vi i tillegg til barnehagehuset ei stor gamme og en låve med god plass til gruppeaktiviteter i små rom.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Helgerødveien 210,3233 Sandefjord
Vis i kart

92618421
helgerod.styrer@laringsverkstedet.no

69 barn
5 avdelinger
9 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 200,-

Styrer
Merete Gjeitanger

Styrer deler sin stilling mellom Helgerød og Solløkka barnehager.

92618421
helgerod@laringsverkstedet.no

Vi får verdens viktigste verdier til å vokse!

Fokusområde for Helgerød barnehage

Hjertekulturen, relasjonskompetanse og språk er våre faste innsatsområder.
Hver avdeling har sitt hjerterom der vi har hjertesamlinger hver uke.


Hjertekulturen, relasjonskompetanse og språk er våre faste innsatsområder.

Hver avdeling har sitt hjerterom der vi har hjertesamlinger hver uke.

Avdelinger

Base Klubbhuset, avdeling Rød

9 barn

2 - 3 år

Base Rønn, avdeling Vest

21 barn

3 - 6 år

Base Rønn, avdeling Øst

21 barn

3 - 6 år

Base Klubbhuset, avdeling Blå

9 barn

2 - 2 år

Base Klubbhuset, avdeling Gul

9 barn

Dokumenter fra Helgerød barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet