Helgerød

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 67 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet as, Helgerød barnehag tilbyr gode natur - og kulturopplevelser samt, et kompetent personale som anerkjenner og støtter det enkelte barn.Vi får verdens viktigste verdier til å vokse. Vår pedagogikk bygger på : omsorg, trygghet, respekt, tillit og et godt foreldresamarbeid. Vi skal stimulere barna til spontanitet, nysjerrighet og mestringsglede. Vår planlegging er målrettet og gir gode utviklingsmuligheter. Vi er fleksible og brukervennlige. Læringsverkstedet as. Helgerød barnehage holder til i to hus. På Klubbhuset, som vi leier av Helgerød Idrettslag, går barna som er 0-3 år. På Rønn, som ligger 2km nord for Klubbhuset, går barna som er 3-6 år. Begge hus ligger nær sjøen i naturskjønne omgivelser. Vi har tilgang på skog, sjø, idrettsanlegget med fotballbaner, ballbinge, tennisbane og lysløype. På Rønn har vi i tillegg til barnehagehuset ei stor gamme og en låve med god plass til gruppeaktiviteter i små rom og til lek i det store låverommet.

Fokusområde for Helgerød

Våren 2019 vil vi jobbe med å lære oss Mykid sammen med foreldrene. Vi fortsetter å jobbe aktivt med hjerteprogrammet, rammeplan, handlingsplan mot mobbing. Vi har knyttet fagområdene til egne ukedager og ser at vi fremdeles i en utviklingsfase. Målet er vennskap og et godt- og variert læringsmiljø som gir gode utviklingsmuligheter for alle i barnehagen vår. Personalet tar brukerundersøkelsen på alvor og lærer oss vurderingssystemene i Qlickview våren 2019. Vi ønsker hele tiden å forbedre oss.

Våren 2019 vil vi jobbe med å lære oss Mykid sammen med foreldrene. Vi fortsetter å jobbe aktivt med hjerteprogrammet, rammeplan, handlingsplan mot mobbing. Vi har knyttet fagområdene til egne ukedager og ser at vi fremdeles i en utviklingsfase. Målet er vennskap og et godt- og variert læringsmiljø som gir gode utviklingsmuligheter for alle i barnehagen vår. Personalet tar brukerundersøkelsen på alvor og lærer oss vurderingssystemene i Qlickview våren 2019. Vi ønsker hele tiden å forbedre oss.

Avdelinger

Base Klubbhuset, avdeling Rød

9 barn

Base Rønn, avdeling Vest

20 barn

3 - 6 år

Base Rønn, avdeling Øst

20 barn

3 - 6 år

Base Klubbhuset, avdeling Blå

9 barn

2 - 2 år

Base Klubbhuset, avdeling Gul

9 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Helgerød

Dokumenter fra Læringsverkstedet