Velkommen til Helgerød barnehage

Læringsverkstedet as, Helgerød barnehage tilbyr gode natur - og kulturopplevelser samt, et kompetent personale som anerkjenner og støtter det enkelte barn.Vi får verdens viktigste verdier til å vokse. Vår pedagogikk bygger på : omsorg, trygghet, respekt, tillit og et godt foreldresamarbeid. Vi skal stimulere barna til spontanitet, nysjerrighet og mestringsglede. Vår planlegging er målrettet og gir gode utviklingsmuligheter. Vi er fleksible og brukervennlige.
Læringsverkstedet as. Helgerød barnehage holder til i to hus. På Klubbhuset, som vi leier av Helgerød Idrettslag, går barna som er 0-3 år. Våren 2023 blir barnehagen delt i to egne AS fremdeles under en og samme eier, en fisjon.
Da vil denne delen hete Læringsverkstedet avd Solløkka barnehage.

På Rønn, som ligger 2km nord for Klubbhuset, går barna som er 3-6 år. Dette huset skal fortsatt hete Læringsverkstedet avd Helgerød barnehage.

Begge hus ligger nær sjøen i naturskjønne omgivelser. Vi har tilgang på skog, sjø, idrettsanlegget med fotballbaner, ballbinge, tennisbane og lysløype. På Rønn har vi i tillegg til barnehagehuset ei stor gamme og en låve med god plass til gruppeaktiviteter i små rom.

Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Helgerødveien 210,3233 Sandefjord
Vis i kart

92618421
helgerod.styrer@laringsverkstedet.no

69 barn
5 avdelinger
21 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Vi får verdens viktigste verdier til å vokse!

Læringsverkstedet as, Helgerød barnehage tilbyr gode natur-og kulturopplevelser samt et kompetent personale som anerkjenner og støtter det enkelte barn.

Fokusområde for Helgerød barnehage

Ved oppstart av vårhalvåret 2022 er vi fremdeles på gult nivå i Koronapandemien som varer ut januar måned. Vi følger smittevernsreglene fra FHI med tilpasninger etter hvor mange barn og...

Ved oppstart av vårhalvåret 2022 er vi fremdeles på gult nivå i Koronapandemien som varer ut januar måned. Vi følger smittevernsreglene fra FHI med tilpasninger etter hvor mange barn og ansatte som til enhver tid er forventet å være friske og som kan komme til barnehagen.I januar 2022 starter vi prosjektet: Voksenrollen i lek. Vi utfordrer med nye lekesoner, nye materialer og er tett på i leken. Den voksnes rolle som tilrettelegger, inspirator, veileder, megler, observatør og aktiv deltaker utfordres. Vi skaffer oss kompetanseheving gjennom digitale kurs både fra Læringsverkstedet og andre aktører. Etikk i lek er et spennende tema som setter fokus på hvordan vi samhandler og tar ansvar for barnas leke-og læringsutvikling. Vi setter av tid til refleksjon på personalmøter.

Vi deltar hvert år i foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet, samt medarbeiderundersøkelse fra Læringsverkstedet som viser våre styrker og våre forbedringsområder.

Vi lager handlingsplaner og jobber hele året med å forbedre oss. Vi evaluerer hele det pedagogiske arbeidet to ganger i året.
Avdelinger

Base Klubbhuset, avdeling Rød

9 barn

2 - 3 år

Base Rønn, avdeling Vest

21 barn

3 - 6 år

Base Rønn, avdeling Øst

21 barn

3 - 6 år

Base Klubbhuset, avdeling Blå

9 barn

2 - 2 år

Base Klubbhuset, avdeling Gul

9 barn

Dokumenter fra Helgerød barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet