Helgerød

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 68 verdifulle barn

 • Pris

  2990,-

  Pris for mat

  400,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet as, Helgerød barnehag tilbyr gode natur - og kulturopplevelser samt, et kompetent personale som anerkjenner og støtter det enkelte barn. Vår pedagogikk bygger på : omsorg, trygghet, respekt, tillit og et godt foreldresamarbeid. Vi skal stimulere barna til spontanitet, nysjerrighet og mestringsglede. Vår planlegging er målrettet og gir gode utviklingsmuligheter. Vi er fleksible og brukervennlige. Læringsverkstedet as. Helgerød barnehage holder til i to hus. På Klubbhuset, som vi leier av Helgerød Idrettslag, går barna som er 0-3 år. På Rønn, som ligger 2km nord for Klubbhuset, går barna som er 3-6 år. Begge hus ligger nær sjøen i naturskjønne omgivelser. Vi har tilgang på skog, sjø, idrettsanlegget med fotballbaner, ballbinge, tennisbane og lysløype. På Rønn har vi i tillegg til barnehagehuset ei stor gamme og en låve med god plass til gruppeaktiviteter i små rom og til lek i det store låverommet.

Fokusområde for Helgerød

Våren 2019 vil vi jobbe med å lære oss Mykid sammen med foreldrene. Vi fortsetter å jobbe aktivt med hjerteprogrammet, rammeplan,
handlingsplan mot mobbing. Vi har knyttet fagområdene til egne ukedager og ser at vi fremdeles i en utviklingsfase.
Målet er vennskap og et godt- og variert læringsmiljø som gir gode utviklingsmuligheter for alle i barnehagen vår.
Personalet tar brukerundersøkelsen på alvor og lærer oss vurderingssystemene i Qlickview våren 2019. Vi ønsker hele tiden å forbedre oss.

Våren 2019 vil vi jobbe med å lære oss Mykid sammen med foreldrene. Vi fortsetter å jobbe aktivt med hjerteprogrammet, rammeplan,
handlingsplan mot mobbing. Vi har knyttet fagområdene til egne ukedager og ser at vi fremdeles i en utviklingsfase.
Målet er vennskap og et godt- og variert læringsmiljø som gir gode utviklingsmuligheter for alle i barnehagen vår.
Personalet tar brukerundersøkelsen på alvor og lærer oss vurderingssystemene i Qlickview våren 2019. Vi ønsker hele tiden å forbedre oss.

Avdelinger

Rønn Vest

21 verdifulle barn

3 - 6 år

Rønn Øst

20 verdifulle barn

3 - 6 år

Klubbhuset Blå

7 verdifulle barn

1 - 2 år

Klubbhuset Gul

10 verdifulle barn

Klubbhuset Rød

10 verdifulle barn

2 - 3 år

Dokumenter fra Helgerød

Dokumenter fra Læringsverkstedet