Velkommen til Helgatun Solkollen barnehage

Barnehagen vår ligger i Rådal, rett sør for Lagunen kjøpesenter. Vi er en liten barnehage med to avdelinger. En småbarnsavdeling med 9 barn og en storbarnsavdeling med 13 barn. Lokalene er store og lyse, med god boltreplass.

Vi er en barnehage som vil at de barna vi møter i vår hverdag, fullt ut skal oppleve og forstå hvor viktige de er. Hvert enkelt barn gir oss mulighet til å formidle med smil, klemmer og mange gode ord, hvor verdifullt det er. Vårt mål er at alle barn skal bli sett, hørt og tatt vare på. Det er slik hele vårt pedagogiske konsept er blitt til. Med lekende læring, samspill og mestring skal vi gi barna grunnlag til å utvikle seg.

Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjonog drives i samsvar med barnehagelovens §1a. Vi er med i Solkollen som er konseptbarnehager med kristne grunnverdier. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering. Vår barnehage skal være en del av «den gode barndommen» med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap.

Mandag — Fredag 07:30 — 16:30

Grimseidvegen 37,5239 Rådal
Vis i kart

99716870
helgatun@laringsverkstedet.no

21 barn
2 avdelinger
6 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Styrer
Linn Christine Madsen

Fokusområde for Helgatun Solkollen barnehage

I vår barnehage har vi et særskilt forkus på relasjonskompetanse og språk.

I vår barnehage har vi et særskilt forkus på relasjonskompetanse og språk.

Avdelinger

Klatremus

12 barn

3 - 6 år

Ekornbarna

9 barn

1 - 3 år

Dokumenter fra Helgatun Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet