Heimly Solkollen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:15 — 16:30

 • 44 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon og drives i samsvar med barnehagelovens §1a. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering. Vår barnehage skal være en del av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. Solkollen Heimly barnehage åpnet i 1972 og er byens eldste barnehage. Solkollen Heimly ble overtatt av Læringsverkstedet Solkollen 1. januar 2018. Før det eide Norkirken Tromsø barnehagen. Vi er en 3 avdelings barnehage med plass til 54 barn. Avdeling Tussi har barn i alderen 1-3 år. Avdeling Tigergutt og Ole Brumm har barn i alderen 2-5 år. Vi ligger sentralt på Tromsøya, med gode bussforbindelser til alle fasiliteter. Vi har kort vei til skog og er et lite steinkast fra lysløypen. Uteområdet i barnehagen er naturtomt med et variert terreng, leke apparater og ei flott grillhytte som vi bruker flittig. Vi er et personal som har jobbet lenge i Solkollen Heimly barnehage, alt fra 22 år til 2 år. Så et trygt og stabilt personal. Planleggingsdagene i år er 19. og 20. august, og 18.november 2019. To dager i mai 2020, men de er ikke blitt bestemt ennå.

Fokusområde for Heimly Solkollen

Solkollen Heimly barnehage er en del av Læringsverkstedets konsept for barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.

Felles visjon for konseptbarnehagene er: Med hjerte for alle; - for barna, familien, ansatte og nærmiljø.

Mål for barnehagen: Vår barnehage skal være en den av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap.

Delmål:

1. Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon
2. Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna
3. Vi er et godt tilbud til hele familien
4. Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø
5. Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Solkollen Heimly barnehage er en del av Læringsverkstedets konsept for barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.
Felles visjon for konseptbarnehagene er: Med hjerte for alle; - for barna, familien, ansatte og nærmiljø.

Mål for barnehagen: Vår barnehage skal være en den av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap.
Delmål:
1. Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon
2. Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna
3. Vi er et godt tilbud til hele familien
4. Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø
5. Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Avdelinger

Tussi

11 barn

1 - 1 år

Tigergutt

15 barn

3 - 6 år

Ole Brumm

18 barn

4 - 6 år

Dokumenter fra Heimly Solkollen

Dokumenter fra Læringsverkstedet