Velkommen til Heimly Solkollen barnehage

Heimly barnehage tilhører Læringsverkstedets Solkollenkonsept. Hos oss vil ditt barn få ta del i verdier som er forankret i kristen tro og tradisjoner gjennom sang, musikk og kristen høytidsmarkering. Vi blir kjent med sentrale bibelfortellinger og knytter dem opp mot barnas hverdag.

Vi har plass til 54 barn fordelt på tre avdelinger. Barnehagen ligger sentralt til på Tromsøya og har kort vei til skogen og naturen. Uteområdet vårt er naturtomt med variert terreng, lekeapparater og ei flott grillhytte som vi bruker flittig.

Mandag — Fredag 07:15 — 16:30

Ørneveien 2,9015 Tromsø
Vis i kart

47907786
heimly@laringsverkstedet.no

27 barn
3 avdelinger
0 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 300,-

Fokusområde for Heimly Solkollen barnehage

Vår barnehage skal være en den av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap.

1. Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon

2. Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna

3. Vi er et godt tilbud til hele familien

4. Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø

5. Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Vår barnehage skal være en den av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap.

1. Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon

2. Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna

3. Vi er et godt tilbud til hele familien

4. Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø

5. Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Avdelinger

Ole Brumm

Tigergutt

18 barn

2 - 5 år

Tussi

9 barn

Dokumenter fra Heimly Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet