Velkommen til Heimly Solkollen barnehage

Læringsverkstedet Heimly Solkollen åpnet dørene for første gang i 1972 og er byens eldste barnehage. Vi ble en del av Læringsverkstedet 1.januar 2018. Før det var vi eid av Norkirken i Tromsø. Barnehagen har per i dag åpent for 2 avdelinger, avdeling Tussi for barn i alderen 1-3 år og avdeling Tigergutt for barn i alderen 3-6 år. Barnehagen har mulighet til å ha tilsammen 54 barn fordelt på tre avdelinger. Barnehagen ligger sentralt til på Tromsøya og har kort vei til skogen og naturen. Uteområdet vårt er en fantastisk flott naturtomt med variert terreng, lekeapparater og ei flott grillhytte som vi bruker flittig.

I Heimly har vi ekstra fokus på Hjertekultur og arbeider for at alle barn skal føle seg verdifull - akkurat slik de er.

Barnehagens satsningsområde er relasjonskompetanse. Vi arbeider etter prinsippet om at barns trivsel er den voksnes ansvar, og at gode relasjoner er avgjørende i dette samspillet. Vi tror på at gode relasjoner, som en rød tråd i alt vi gjør, hever kvaliteten i barnehagen vår og bidrar til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. Heimly barnehage tilhører Læringsverkstedets Solkollenkonsept. Hos oss vil ditt barn få ta del i verdier som er forankret i kristen tro og tradisjoner gjennom sang, musikk og kristen høytidsmarkering. Vi blir kjent med sentrale bibelfortellinger og knytter dem opp mot barnas hverdag.

Et Godt Måltid er et satsningsområde i Læringsverkstedet, og for oss i Heimly er det viktig med kunnskap om barn, mat og ernæring. Vi tilbyr variert varmlunsj tre ganger per uke samt brødmat til lunsj to ganger per uke. I tillegg serverer vi frukt og grønt eller yoghurt og korn som mellommåltid hver dag. Vi er opptatt av den gode samtalen rundt matbordet, og at barna skal få være med å lage maten vi spiser. Måltidene skal være en positiv læringsarena for alle barna i barnehagen.

For oss i Heimly er samarbeidet med foreldre og foresatte svært viktig. Vi ønsker at foreldrene og barn skal føle seg trygge og godt ivaretatt hos oss. Vi ønsker å være en barnehage der foreldrene kan medvirke i barnas barnehagetilbud, slik at vi sammen kan skape den gode barndommen.

Mandag — Fredag 07:15 — 16:30

Ørneveien 2,9015 Tromsø
Vis i kart

47907786
heimly@laringsverkstedet.no

29 barn
3 avdelinger
0 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 350,-

Fokusområde for Heimly Solkollen barnehage

Vår barnehage skal være en del av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap.

1. Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjoner

2. Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna

3. Vi er et godt tilbud til hele familien

4. Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø

5. Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Vår barnehage skal være en del av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap.

1. Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjoner

2. Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna

3. Vi er et godt tilbud til hele familien

4. Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø

5. Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Avdelinger

Ole Brumm

Tigergutt

21 barn

2 - 5 år

Tussi

8 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Heimly Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet