Læringsverkstedet Havfrua Naturbarnehage

Velkommen til Havfrua Naturbarnehage

LEDIGE STILLINGER

Ledig 100 % fast stilling som barnehagelærer og 100 % vikariat fagarbeider / assistent med mulighet for fast.

Ved Læringsverkstedet Havfrua Naturbarnehage har vi fra 1.august 2024 to ledige 100 % stillinger. En fast barnehagelærer - stilling og et fagarbeider/assistent vikariat , med mulighet for fast.

Trives du med å arbeide i team hvor du får vært både engasjert og leken? Er du i tillegg både leken,raus og tydelig? Da er det kanskje akkurat deg vi ser etter.

Som vår kollega vil du være en aktiv bidragsyter i barnehagens pedagogiske hverdag. Du vil jobbe lojalt i samsvar med vår verdiplattform, mål og planer. Du vil bidra til at hvert enkelt barn føler seg verdifullt, og som en del av et fellesskap. Du vil også få muligheten til å kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og livssituasjon.

Vi kan tilby...

- Engasjerte og dyktige kollegaer som ser hvert enkelt barn, byr på seg selv, har stor takhøyde og godt humør

- Barn og kollegaer som heier på deg

- Et stort fagmiljø og et attraktivt pedagogisk konsept bygget på rammeplanen

- Veiledninsordning for nyutdannede barnehagelærere

- Gode pensjons- og forsikringsordninger, samt tariffavtale gjennom PBL

- Læringsverkstedet har også et løfte til alle ansatte: "Hos oss har du alle muligheter til å utvikle deg både faglig og menneskelig, og gjøre verdens viktigste jobb på best mulig måte."

Vi ser etter deg som er...

- Aktiv og byr på deg selv i hverdagen

- Omsorgsfull, lærevillig og vennlig

- God på relasjonsbygging

- Tillitsfull og ansvarsfull

- Fleksibel og løsningsorientert

- Glad i å være ute i all slags vær

Er dette noe du syns høres spennende ut, så send en søknad til havfua@laringsverkstedet.no

For spørsmål, ta kontakt med styrer på tlf.

45411945.

SØKNADSFRIST 05.juni 2024

Mandag — Fredag 06:30 — 16:45

Flyveien 7,7652 Verdal
Vis i kart

37071667
havfrua@laringsverkstedet.no

83 barn
6 avdelinger
25 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Ett godt måltid i Havfrua Barnehage

Vi har fra 2023 ansatt en kokk i 60 % stilling. Vi serverer varm lunsj minst 3 dager i uken. Hun lager kostplan for en måned av gangen.

«Et godt måltid» er et pedagogisk måltid der barnet ditt blir tilbudt et allsidig kosthold med mange ulike smaksopplevelser.

Mat er både en viktig kulturbærer og læringsplattform. Målet vårt er at barna ikke bare skal være glad i mat, men også oppleve gleden ved å lage og spise den sammen med andre! Voksne er forbilder og idoler. Maten smaker også best sammen. Hver dag jobber vi for at måltidet skal bli en arena for gode opplevelser, samtaler, refleksjoner, læring og fellesskap for alle barn og voksne i Læringsverkstedet. Vi skal rett og slett vise barna alle verdiene ett godt måltid kan gi oss, og hvor mye fint vi lærer av å dele det med andre!

Fokusområde for Havfrua Naturbarnehage

Vi bygger framtida med den beste ressurs vi har- barna. Vårt verdigrunnlag gir oss en felles identitet - hva vi står for og hvordan vi utøver vårt arbeid. Omsorg og...

Vi bygger framtida med den beste ressurs vi har- barna. Vårt verdigrunnlag gir oss en felles identitet - hva vi står for og hvordan vi utøver vårt arbeid. Omsorg og lek, læring og danning er begreper som går over i hverandre og representerer det helhetssyn vi har på barns utvikling. Barna skal vite at; jeg er til, jeg har min plass på jorda og jeg blir til i måten som du anerkjenner meg på. Gjennom et positivt syn på barn og barndom skal vi bygge gode relasjoner. Vi vet barn har mange talenter, vår oppgave blir å se dem og gi barna mulighet til å utvikle dem. Barn er forskjellige, for oss skal forskjelligheten bli en ressurs. Omsorg og lek, læring og danning står sentralt i vår hverdag. Hva er omsorg, hvem har vi omsorg for og hvordan gir vi den? Vi skal ha omsorg for hverandre, også for mennesker vi ikke har omgang med til daglig. Det kan være besteforeldre eller andre slektninger/ venner som bor langt unna, og barn i andre land som vi ikke kjenner. Omsorg er et vidt begrep, men man kan si det slik; bli sett og hørt, har et fang å sitte på, et klapp på skuldra, et smil, at noen tenker på meg når jeg er borte, noen å leke med, venner, mat og drikke, godt og sunt kosthold, anerkjennelse, deltagelse, medvirkning - bli en del av et lokalt og globalt fellesskap. Vårt oppdrageransvar ligger i å gi barna gode erfaringer i samspill med hverandre. Være lydhør for foreldrenes ønsker, utvikle et godt foreldresamarbeid slik at både foreldre og ansatte føler det naturlig og ta opp ting som angår barnets trivsel og utvikling. Dette skal resultere i at de har en ballast å ta med seg ut i den store verden. Gjennom vår omsorg og danning gir vi barna mulighet til å utvikle seg fra sitt eget ståsted, under veiledning og støtte fra de som står barnet nær og de som innehar det daglige ansvar i foreldrenes fravær. Lek, omsorg og danning bidrar til læring. Mangfold er viktig - dagens barn opplever et språklig, kulturelt og religiøst mangfold- det skal berike oss og styrke fellesskapet i barnehagen. Gjennom et slikt mangfold utvikles barns mange måter å forstå og bli en del av vår kultur. Vi setter lokale og nasjonale kulturverdier på dagsorden- hva er viktig i barnehagen, i Verdal og hva er viktig i Norge. Når vi har fokus på vår egen og andres kultur, vil barna utvikle en respekt for at vi annerledes og gjør ting forskjellig.

Avdelinger

Vilje

16 barn

2 - 3 år

Munin

11 barn

4 - 5 år

Troll

10 barn

1 - 2 år

Hugin

17 barn

3 - 4 år

Høvding

19 barn

5 - 6 år

Ve

10 barn

2 - 2 år

Dokumenter fra Havfrua Naturbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet