Velkommen til Havfrua barnehage

Vi byr på en unik beliggenhet med nærhet til sjø og skog, vi har kreative voksne som planlegger, gjennomfører og vurderer sitt arbeid på en konstruktiv måte og hele tiden med dette målet for øyet: å se DITT barn!

Mandag — Fredag 06:30 — 16:45

Flyveien 7,7652 Verdal
Vis i kart

37071667
havfrua@laringsverkstedet.no

71 barn
6 avdelinger
27 ansatte

Pris: 3050,-
Pris for mat: 400,-

Fokusområde for Havfrua barnehage

Vi bygger framtida med den beste ressurs vi har- barna. Vårt verdigrunnlag gir oss en felles identitet - hva vi står for og hvordan vi utøver vårt arbeid. Omsorg og...

Vi bygger framtida med den beste ressurs vi har- barna. Vårt verdigrunnlag gir oss en felles identitet - hva vi står for og hvordan vi utøver vårt arbeid. Omsorg og lek, læring og danning er begreper som går over i hverandre og representerer det helhetssyn vi har på barns utvikling. Barna skal vite at; jeg er til, jeg har min plass på jorda og jeg blir til i måten som du anerkjenner meg på. Gjennom et positivt syn på barn og barndom skal vi bygge gode relasjoner. Vi vet barn har mange talenter, vår oppgave blir å se dem og gi barna mulighet til å utvikle dem. Barn er forskjellige, for oss skal forskjelligheten bli en ressurs. Omsorg og lek, læring og danning står sentralt i vår hverdag. Hva er omsorg, hvem har vi omsorg for og hvordan gir vi den? Vi skal ha omsorg for hverandre, også for mennesker vi ikke har omgang med til daglig. Det kan være besteforeldre eller andre slektninger/ venner som bor langt unna, og barn i andre land som vi ikke kjenner. Omsorg er et vidt begrep, men man kan si det slik; bli sett og hørt, har et fang å sitte på, et klapp på skuldra, et smil, at noen tenker på meg når jeg er borte, noen å leke med, venner, mat og drikke, godt og sunt kosthold, anerkjennelse, deltagelse, medvirkning - bli en del av et lokalt og globalt fellesskap. Vårt oppdrageransvar ligger i å gi barna gode erfaringer i samspill med hverandre. Være lydhør for foreldrenes ønsker, utvikle et godt foreldresamarbeid slik at både foreldre og ansatte føler det naturlig og ta opp ting som angår barnets trivsel og utvikling. Dette skal resultere i at de har en ballast å ta med seg ut i den store verden. Gjennom vår omsorg og danning gir vi barna mulighet til å utvikle seg fra sitt eget ståsted, under veiledning og støtte fra de som står barnet nær og de som innehar det daglige ansvar i foreldrenes fravær. Lek, omsorg og danning bidrar til læring. Mangfold er viktig - dagens barn opplever et språklig, kulturelt og religiøst mangfold- det skal berike oss og styrke fellesskapet i barnehagen. Gjennom et slikt mangfold utvikles barns mange måter å forstå og bli en del av vår kultur. Vi setter lokale og nasjonale kulturverdier på dagsorden- hva er viktig i barnehagen, i Verdal og hva er viktig i Norge. Når vi har fokus på vår egen og andres kultur, vil barna utvikle en respekt for at vi annerledes og gjør ting forskjellig.

Avdelinger

Vilje

11 barn

2 - 3 år

Munin

18 barn

4 - 5 år

Troll

7 barn

1 - 2 år

Hugin

12 barn

3 - 4 år

Høvding

14 barn

5 - 6 år

Ve

9 barn

2 - 2 år

Dokumenter fra Havfrua barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet