Læringsverkstedet Haugenstykket

Velkommen til Haugenstykket barnehage

Haugenstykket barnehage startet opp i 2014. Vi har et moderne og praktisk barnehagebygg som i tillegg til fire avdelinger og to store fellesrom også har fem flotte verkstedrom; mattelek, språk, motorikk, hjerte og kreativitet. Vi ligger sentralt til nært Tromsø sentrum, og vi har gangavstand til flere fine friluftsområder som blant annet Telegrafbukta, Folkeparken og Prestvannet.

I hjertet av barnehagen vår, på kjøkkenet, finner du kjøkkenassistenten vår som tryller frem de lekreste retter til store og små. Vi tilbyr fullkost med tre gode og næringsrike måltider hver dag. Menyen er variert med både fisk, kjøtt og vegetarretter. Et Godt Måltid er et satsingsområde i Læringsverkstedet og der er både innholdet i maten og måltidene som samlingspunkt viktig.

Vi jobber mot å ha en hjertekultur som er preget av raushet og varme, der alle blir inkludert og vi har omsorg for hverandre. Ved å bygge en sterk og god kultur skaper vi et inkluderende og trygt leke- og læringsmiljø der både barn og voksne føler trivsel og mestring. Barna skal oppleve å føle seg verdifulle ved å bli sett, hørt, forstått og respektert av trygge, engasjerte og tilstedeværende voksne.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Jonas Lies gate 36,9009 Tromsø
Vis i kart

95751899
haugenstykket@laringsverkstedet.no

78 barn
4 avdelinger
21 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 500,-

Styrer
Berit Todal Hansen

Berit Todal Hansen

Berit T. Hansen tok over som styrer i Haugenstykket barnehage i april 2023. Berit er utdannet barnehagelærer og spesialpedagog med 20 års erfaring i ulike roller innenfor barnehagefeltet

95751899
haugenstykket@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Haugenstykket barnehage

Læringsverkstedet Haugenstykket barnehage har deltatt i den nasjonale satsningen "Inkluderende barnehage- og skolemiljø". Dette er en kompetanseutvikling for de ansatte i barnehagen der intensjonen er å skape et trygt og...

Læringsverkstedet Haugenstykket barnehage har deltatt i den nasjonale satsningen "Inkluderende barnehage- og skolemiljø". Dette er en kompetanseutvikling for de ansatte i barnehagen der intensjonen er å skape et trygt og godt barnehage- og skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser. Selv om satsningen er over for vår del, vil vi fortsette å ha fokus på det å skape og opprettholde et trygt, godt og inkluderende barnehagemiljø hvor hjertekulturen står sterkt. Gjennom pedagogisk utviklingsarbeid har vi erfart at ved å ha fokus på de ansattes relasjonskompetanse og barnas sosiale kompetanse, får vi et veldig godt grunnlag for å skape et godt leke- og læringsmiljø. Forskning viser at vennskapsrelasjoner er viktig for barnas trivsel og forebygger mobbing i barnehagen. Våre ansatte ønsker å legge forholdene til rette slik at barna gjennom lek og aktiviteter styrker sin selvfølelse og sosiale kompetanse. En god sosial kompetanse gir barna de beste muligheter til å oppleve vennskap og tilhørighet.

Vi ønsker at alle barn, foreldre, ansatte og besøkende skal oppleve hjertekulturen i vår barnehage der alle blir inkludert og hvor vi har omsorg for hverandre.

I Haugenstykket bruker vi digitale verktøy aktivt i vår pedagogiske praksis. Barna er med på å lage både film og digitale bøker, vi bruker prosjektor til høytlesing og skyggeteater, vi lager og scanner QR-koder, jobber med enkel koding og bruker en del pedagogisk programvare sammen med barna. I januar hvert år har vi vår egen filmfestival som går parallelt med TIFF (Tromsø Internasjonale FilmFestival), der barna viser sine selvproduserte filmer utendørs for de andre avdelingene. Ved å bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet får barna nye sanseopplevelser, de samarbeider om oppgaver og de opplever både utfordring og mestring.

Avdelinger

Blå

15 barn

1 - 3 år

Grønn

24 barn

2 - 6 år

Gul

15 barn

1 - 3 år

Orange

24 barn

2 - 6 år

Dokumenter fra Haugenstykket barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet