Kontakt Hasla Solkollen

Læringsverkstedet Hasla

Styrer

Linda Eik

Styrer

barnehagelærer

Avdelinger

Svanen

Krabben

Medarbeidere

Line Levinsen

Pedagogisk leder

Pedagogisk leder

Hilde Livollen

Pedagogisk leder

Sui Cinzah

Pedagogisk leder

Simon Thorsen

Assistent

Sølvi Irene Rasmussen

Assistent

Tove Justnes Aas

Assistent

Olga Matingsdal

Assistent

Guro Waarum

Vikar

Fast vikar