Harmonien DoReMi

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:15 — 16:30

 • 116 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  475,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Harmonien DoReMi er en konseptbarnehage med ekstra fokus på musikk og drama.

Våre fem avdelinger er aldersinndelte og barnegruppene er utgangspunkt for vennskap, lek og samarbeid. Innenfor hver aldersgruppe er det barn med ulike interesser, ferdigheter ogutvikling. Avdelingene tilrettelegges i form av tilpasset lekemiljø og pedagogisk arbeid. Barna kan bli kjent med hverandre på tvers av avdelinger – både inne og ute.

Fokusområde for Harmonien DoReMi

Visjon: Der magien setter spor Med fokus på musikk og drama i barnehagen vil vi gi barna gode opplevelser og inspirasjon, og legge et grunnlag for musikk og dramaglede for resten av livet. Vi vil skape magiske univers der alt kan skje. Vi vil gi rom for at barna kan være aktive deltagere i dramatisk lek, som også kan bidra til å utvikle selvfølelse og mestringsfølelse.

Visjon: Der magien setter spor Med fokus på musikk og drama i barnehagen vil vi gi barna gode opplevelser og inspirasjon, og legge et grunnlag for musikk og dramaglede for resten av livet. Vi vil skape magiske univers der alt kan skje. Vi vil gi rom for at barna kan være aktive deltagere i dramatisk lek, som også kan bidra til å utvikle selvfølelse og mestringsfølelse.

Avdelinger

Kokos

19 barn

1 - 1 år

Løveungen

22 barn

2 - 2 år

Ruffen

24 barn

3 - 3 år

Klabert

25 barn

4 - 4 år

Tambar

26 barn

5 - 5 år

DoReMi

Dokumenter fra Harmonien DoReMi

Dokumenter fra Læringsverkstedet