Harmonien

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06.30 — 17.00

 • 116 verdifulle barn

 • Pris

  2910,-

  Pris for mat

  475,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Våre fem avdelinger er aldersinndelte og barnegruppene er utgangspunkt for vennskap, lek og samarbeid. Innenfor hver aldersgruppe er det barn med ulike interesser, ferdigheter ogutvikling. Avdelingene tilrettelegges i form av tilpasset lekemiljø og pedagogisk arbeid. Barna kan bli kjent med hverandre på tvers av avdelinger – både inne og ute.

Fokusområder for Harmonien

Visjon: Der magien setter spor


Med fokus på musikk og drama i barnehagen vil vi gi barna gode opplevelser og inspirasjon, og legge et grunnlag for musikk og dramaglede for resten av livet. Vi vil skape magiske univers der alt kan skje. Vi vil gi rom for at barna kan være aktive deltagere i dramatisk lek, som også kan bidra til å utvikle selvfølelse og mestringsfølelse.


Visjon: Der magien setter spor


Med fokus på musikk og drama i barnehagen vil vi gi barna gode opplevelser og inspirasjon, og legge et grunnlag for musikk og dramaglede for resten av livet. Vi vil skape magiske univers der alt kan skje. Vi vil gi rom for at barna kan være aktive deltagere i dramatisk lek, som også kan bidra til å utvikle selvfølelse og mestringsfølelse.

Avdelinger/baser

Kokos

19 verdifulle barn født 2016

Løveungen

22 verdifulle barn født 2015

Ruffen

24 verdifulle barn født 2014

Klabert

25 verdifulle barn født 2013

Tambar

26 verdifulle barn født 2012

Dokumenter fra Harmonien

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk