Hånes Solkollen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:50 — 16:40

 • 171 verdifulle barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  270,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Solkollen barnehage Hånes åpnet 1. august 2012 i et nytt og moderne barnehagebygg. Barnehagen var tidligere eid av Filadelfia Kristiansand, men fra 01.09.16 overtok Læringsverkstedet AS som eier. Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon og drives i samsvar med Barnehageloven §1a. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering. Solkollen barnehage Hånes ligger i et etablert boområde. Vi har egen gymsal og ulike grupperom som avdelingene benytter seg av daglig. Vi har store og gode utearealer og en solrik lekeplass. Barnehagen har 8 avdelinger og vi ønsker at navnene på avdelingene skal være med å understreke vårt ønske om å være inkluderende, skape likeverd og likestilling. Hånes Frikirke deler bygg med oss og har sin kirkesal i en egen del bygget.

Fokusområde for Hånes Solkollen

Solkollen barnehage Hånes er en del av Læringsverkstedets konseptbarnehager som jobber i henhold til Barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene...

Solkollen barnehage Hånes er en del av Læringsverkstedets konseptbarnehager som jobber i henhold til Barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og har en klar ambisjon om å være faglig best.
Felles visjon for konseptbarnehagene er :
Med hjerte for alle;
- for barna, familien, ansatte og nærmiljø.
Mål for barnehagen;
Vår barnehage skal være en del av "den gode barndommen" med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende felleskap.
Delmål:
1. Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon
2. Vi har stor fokus på kvalitet i arbeidet med barna
3. Vi er et godt tilbud til hele familien
4. Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø
5. Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Avdelinger

Armkroken

18 verdifulle barn

1 - 2 år

Smilehullet

24 verdifulle barn

3 - 6 år

Skattkammeret

24 verdifulle barn

3 - 6 år

Hjerterommet

24 verdifulle barn

3 - 6 år

Håndtrykket

15 verdifulle barn

1 - 2 år

Fotsporet

18 verdifulle barn

1 - 2 år

Øyeblikket

24 verdifulle barn

3 - 6 år

Gullkornet

24 verdifulle barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Hånes Solkollen

Dokumenter fra Læringsverkstedet