Hånes Solkollen

160 verdifulle barn

Mandag — Fredag
06.50 — 16.40

Om barnehagen

Solkollen barnehage Hånes åpnet 1. august 2012 i et nytt og moderne barnehagebygg. Barnehagen var tidligere eid av Filadelfia Kristiansand, men fra 01.09.16 overtok Læringsverkstedet AS som eier. Barnehagen er...

Solkollen barnehage Hånes åpnet 1. august 2012 i et nytt og moderne barnehagebygg. Barnehagen var tidligere eid av Filadelfia Kristiansand, men fra 01.09.16 overtok Læringsverkstedet AS som eier. Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon og drives i samsvar med Barnehageloven §1a. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering.

Solkollen barnehage Hånes ligger i et etablert boområde. Vi har egen gymsal og ulike grupperom som avdelingene benytter seg av daglig. Vi har store og gode utearealer og en solrik lekeplass. Barnehagen har 8 avdelinger og vi ønsker at navnene på avdelingene skal være med å understreke vårt ønske om å være inkluderende, skape likeverd og likestilling.

Barna deles ofte inn i ulike smågrupper, og høsten 2014 startet vi opp med kor for alle førskolebarna!

Hånes Frikirke deler bygg med oss og har sin kirkesal i en egen del bygget.

Pris: 2910,-
Pris for mat: 250,-


Fokusområder

Solkollen barnehage Hånes er en del av Læringsverkstedets konseptbarnehager som jobber i henhold til Barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene...

Solkollen barnehage Hånes er en del av Læringsverkstedets konseptbarnehager som jobber i henhold til Barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og har en klar ambisjon om å være faglig best.

Felles visjon for konseptbarnehagene er :

Med hjerte for alle;

- for barna, familien, ansatte og nærmiljø.

Mål for barnehagen;

Vår barnehage skal være en del av "den gode barndommen" med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende felleskap.

Delmål:

1. Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon

2. Vi har stor fokus på kvalitet i arbeidet med barna

3. Vi er et godt tilbud til hele familien

4. Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø

5. Vi engasjerer oss i nærmiljøet

Avdelinger/baser

Armkroken

18 verdifulle barn

1 - 2 år

Smilehullet

24 verdifulle barn

3 - 6 år

Skattekammeret

24 verdifulle barn

3 - 6 år

Hjerterommet

19 verdifulle barn

2 - 6 år

Håndtrykket

14 verdifulle barn

1 - 2 år

Fotsporet

18 verdifulle barn

1 - 2 år

Øyeblikket

19 verdifulle barn

2 - 6 år

Gullkornet

24 verdifulle barn

3 - 6 år

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Hånes Solkollen
Hånesveien 101, 4635 Kristiansand, Norge

email post.hanes@solkollen.no

email 37071657