Handeland friluftsbarnehage

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:30 — 16:30

 • 37 barn

 • Pris

  3040,-

  Pris for mat

  350,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Me er ein aktiv og leikande barnehage som nyttar mest mogleg tid på å vera saman ute i naturen. Oppelvingar knyttar vennskaplege bånd mellom borna. Gjennom kroppsleg meistring i naturen, og læra om alt det fine som finnes der, ynskjer me å gje borna unike og læringsrike opplevingar gjennom året. Gode venner og trygge vaksne er grunnleggande for at kvardagen skal bli bra! Leiken står i sentrum!

Fokusområde for Handeland friluftsbarnehage

Me satsar på friluftsliv og kreativ leik ute i naturen.

Hovudområder som me satsar på er:

Realfag: me forskar og eksperimenterer.

Språk: me lyttar, observerer og sett ord på omgjevnaden vår. Språkkista vår har alltid noko spennande å by på.

Hjarteprogrammet: me jobbar med å bli bevisst på korleis me kan setje ord på eigne kjensler, forstå korleis andre har det, og kor viktig det er å ha nokon å leike med.

Me satsar på friluftsliv og kreativ leik ute i naturen.
Hovudområder som me satsar på er:
Realfag: me forskar og eksperimenterer.
Språk: me lyttar, observerer og sett ord på omgjevnaden vår. Språkkista vår har alltid noko spennande å by på.
Hjarteprogrammet: me jobbar med å bli bevisst på korleis me kan setje ord på eigne kjensler, forstå korleis andre har det, og kor viktig det er å ha nokon å leike med.

Avdelinger

Garden

9 barn

1 - 2 år

Haugen

28 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Handeland friluftsbarnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet