Velkommen til Halmstad barnehage

Læringsverkstedet barnehage Halmstad ligger sentralt på Halmstad i Moss kommune. Vi er en middelsstor barnehage med plass til rundt 65 barn. På småbarnsbasen er det 15 barn i alderen 1-2 år. På storbarnsbasen er barna inndelt i aldershomogene grupper. Grupperstørrelsene varierer fra år til år. Barna er sammen med jevnaldrende ved måltider, samlinger, turer og andre aktiviteter, og i tillegg er de også sammen på tvers av alder. Vi er sertifisert som en helsefremmende barnehage, og det betyr bl.a. at vi serverer sunn mat, har fokus på både fysisk og psykisk helse. Med unntak av helligdager, planleggingsdager og onsdag før påske er barnehagen åpen. Det å skape trygge barn med god selvfølelse er noe av det viktigste vi gjør i barnehagen. Barns selvfølelse blir dannet i møte med andre, derfor er det avgjørende at barna har gode relasjoner med både barn og voksne. Vi møter barna med nysgjerrighet og anerkjennelse og jobber mye med hvordan vi skal være med hverandre.

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Bankveien 28,1580 Rygge
Vis i kart

37071733
halmstad@laringsverkstedet.no

61 barn
4 avdelinger
15 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Avdelinger

Gul

13 barn

1 - 2 år

Grønn

17 barn

3 - 4 år

Blå

13 barn

2 - 3 år

Oransje

18 barn

5 - 5 år

Dokumenter fra Halmstad barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet