Læringsverkstedet Halmstad

Velkommen til Halmstad barnehage

Læringsverkstedet Halmstad barnehage er en privat barnehage fra 2002 som ligger sentralt på Halmstad i Moss kommune. Vi er en middelsstor barnehage med plass til rundt 65 barn. Barna er inndelt i fire grupper. Vi ønsker at de skal være sammen med jevnaldrende, men noe aldersforskjell kan det være.

Leken står sentralt hos oss. Det er barnas viktigste læringsarena. Sammen med leken er det å skape trygge barn med god selvfølelse noe av det viktigste vi gjør i barnehagen. Barns selvfølelse blir dannet i møte med andre, derfor er det avgjøreat barna har gode relasjoner med både barn og voksne. Vi møter barna med nysgjerrighet og anerkjennelse og alle barn skal føle seg verdifulle.

Vi er godkjent som en helsefremmende barnehage. Det betyr bl.a. at vi har fokus på barnas fysiske og psykisk helse i tillegg til kost og ernæring. Vi serverer alle måltidene i barnehagen, og vi vektlegger at måltidene skal være et godt samlingspunkt med ro og gode samtaler.

I tillegg til helligdagene og planleggingsdagene er barnehagen stengt mellom jul og nyttår, påskeuken og i uke 29 og 30.

Mandag — Fredag 06:45 — 17:00

Bankveien 28,1580 Rygge
Vis i kart

37071733
halmstad@laringsverkstedet.no

62 barn
4 avdelinger
14 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Avdelinger

Gul

13 barn

1 - 2 år

Grønn

18 barn

4 - 4 år

Blå

15 barn

2 - 3 år

Oransje

16 barn

5 - 5 år

Dokumenter fra Halmstad barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet