Kontakt Haga

Karoline Aavik

Styrer

Barnehagelærer

Monica Mythe Opstad

Styrer

Avdelinger

Blå

Grønn

Gul

Medarbeidere

Anette

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Tone- Mari

Fagarbeider

Geir Olav Wernberg

Assistent