Kontakt Grefsen Terrasse Naturbarnehage

Marte Rønning

Styrer

Barnehagelærer

Avdelinger

Blå

Gul

Lilla

Rød

Medarbeidere

Grete

Pedagogisk leder

Heidi

Pedagogisk leder

Linda

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Magali

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Nina Margrethe

Pedagogisk leder

Nina er stedfortreder for styrer.

Barnehagelærer

Wenche Marie

Pedagogisk leder

Barnehagelærer

Erik Mauricio

Assistent

Barne- og ungdomsarbeider

Grete

Assistent

Hafeda

Assistent

Jeanett

Assistent

Kristina

Assistent

Sven

Assistent

Toma

Assistent

Toma er matansvarlig og har ansvar for "et godt måltid" i barnehagen.

Fagarbeider