Greåker DoReMi

58 verdifulle barn

Mandag — Fredag
07.00 — 16.30

Om barnehagen

Vi startet opp i 1998 og er den første opprinnelige Doremi Barnehagen! Siden starten har musikk og engelsk vært våre satsningsområder. Vi har to musikksamlinger for barna hver uke, og...

Vi startet opp i 1998 og er den første opprinnelige Doremi Barnehagen! Siden starten har musikk og engelsk vært våre satsningsområder. Vi har to musikksamlinger for barna hver uke, og de eldste barna får lære å spille fiolin. Alle avdelinger har engelsksamlinger for barna og vi har flere ansatte som er engelsktalende. Barna blir kjent med det engelske språket og lærer etter hvert å forstå begreper og uttale. Vi vektlegger også andre estetiske fag som dans, drama og forming. Hvert halvår har vi konsert, en julekonsert og en sommerkonsert. Disse har varierende tema som tar utgangspunkt i barnas interesser. I tillegg har vi dyktige barnehagelærere og assistenter som hver dag jobber for å se barnet ditt, gi støtte i leken, gi omsorg, være veiledere i hverdagen og samarbeide med dere.

Pris: 3010,-
Pris for mat: 300,-


Fokusområder

I DoReMi barnehage på Greåker har vi satsningsområdene musikk og engelsk. Musikk: Vi har egen musikkpedagog, Irene Lundblad, som har musikksamlinger med barna to dager i uken. Barna lærer forskjellige...

I DoReMi barnehage på Greåker har vi satsningsområdene musikk og engelsk. 

Musikk:

Vi har egen musikkpedagog, Irene Lundblad, som har musikksamlinger med barna to dager i uken.

Barna lærer forskjellige musikalske uttrykksformer, sang og dans, å spille på rytmeinstrmenter og djember. Barna opptrer på to konserter i året. Det siste året barna går i barnehagen får de lære å spille fiolin med fiolinlærer Øystein Vingerhagen.

Musikk tilhører fagområdet " Kunst, kultur og kreativitet". Innenfor dette fagområdet legger vi i DoReMi barnehage også stor vekt på barnas kreative side innen forming.

Engelsk:

Vi har flere engelsktalende på huset, og barna får høre mye engelsk gjennom hele dagen. Alle avdelingene har engelssamlinger for barna der de lærer ukedagene , å telle, fargene osv. De som har gått hos oss lenge klarer etter hvert å sette sammen ord til setninger, og de har et stort fortrinn ved skolestart.

Avdelinger/baser

Haydn

15 verdifulle barn

1 - 3 år

Pachelbel

15 verdifulle barn

1 - 3 år

Mahler

15 verdifulle barn født 2013

4 - 5 år

Gershwin

13 verdifulle barn født 2012

5 - 6 år

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Greåker DoReMi
Greåkerveien 136, Sarpsborg, Norge

greaaker@laringsverkstedet.no

37 07 15 41/ 97997203