Velkommen til Grandehagen barnehage

I Læringsverkstedet Grandehagen Barnehage er barns egenverd kjernen i alt vårt arbeid. Vi har hjerte for deg, slik at du kan bli den beste utgaven av deg selv!
Hvert enkelt barn er kompetent og har iboende ressurser som skal få komme til uttrykk og utvikles i barnehagen. Barnas egen nysgjerrighet og undring legger grunnlaget for livslang læring, og barna skal støttes og oppmuntres til å utrykke seg, bli synlig og ha rom for
medvirkning. Hvert enkelt barn skal oppleve å bli sett, hørt og forstått av anerkjennende, tydelige og ansvarsfulle voksne.

Læringsverkstedet Grandehagen barnehage er en toavdelings barnehage, som ligger på Eydehavn i Arendal Kommune. Nærmiljøet vårt er variert og mangfoldig og vi har vakre Byøya og Eydehavnsskogen rett utenfor døra vår. Disse områdene benytter vi ofte og vi har laget vår egen lille oase i Eydehavnsskogen, som vi kaller Gaupedalen. Gaupedalen er et yndet tursted, som innbyr til undring, lek og samspill. Vi har også Rådyrheia som et svært populært tursted for begge avdelingene.
Vi har to store uteområder i barnehagen vår, som begge er kuperte og gir god motorisk stimulering. Barna har god plass til å boltre seg i variert terreng og man finner alltid et sted å leke. Vi har ei grillhytte som brukes ofte, her er det godt å finne varmen om det er kaldt ute, og maten laget på bål smaker jo aller best. I Skogshagen har vi en egen grønnsakshage, der vi har fruktrær, krydderurter og bærbusker og barna bidrar til å holde orden og passe på vekstene. Her har vi også to gapahuker med bålplass som gir muligheter for matlaging ute, samt brukes som en lun hule til samling på en kald dag.

Mandag — Fredag 06:30 — 16:45

Skoleveien 12,4810 Eydehavn
Vis i kart

45288382
grandehagen@laringsverkstedet.no

57 barn
2 avdelinger
25 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 450,-

Styrer
Hanne Randby

Hanne Randby

Hanne Randby tok over som midlertidig styrer i Læringsverkstedet Grandehagen barnehage i august 2022. Hun arbeider også som styrer i Læringsverkstedet Tyholmen barnehage, og har gjort dette siden juni i 2019. Hun utdannet seg som barnehagelærer ved Universitetet i Agder hvor hun fordypet seg i mat og helse og utefag. Etter at hun tok over som styrer har hun tatt videreutdanning, og fullført den nasjonale styrerutdanningen ved Universitetet i Agder.

45288382
grandehagen@laringsverkstedet.no

Fokusområde for Grandehagen barnehage

I Grandehagen barnehage er vårt hovedfokus at barna skal få styrket sin sosiale kompetanse. De voksne som jobber i barnehagen er rause, varme og omsorgsfulle voksne med høy grad av...

I Grandehagen barnehage er vårt hovedfokus at barna skal få styrket sin sosiale kompetanse. De voksne som jobber i barnehagen er rause, varme og omsorgsfulle voksne med høy grad av relasjonskompetanse. Samtidig er det tydelige voksne, som veileder barna når uheldige samspillsmønstre oppstår. De vet at de som gode voksne har ansvar for kvaliteten i relasjonen og de har et hjerte for barna slik at de kan bli den beste utgaven av seg selv, barna er fremtiden vår.

Grandehagen barnehage bruker alle fagområdene i Rammeplanen i ulike prosjekter gjennom barnehageåret, som grunnlag for barns læring og styrking av den sosiale kompetansen. På denne måten får barna hjelp til å bli sosialt handledyktige og i dette legger vi at de stoler på sine egne følelser og tanker. Vi ønsker at barna skal ha en god og positiv indre dialog om seg selv og tenke: "Jeg er verdifull og unik". Barna får da verktøy med seg som de kan bruke i sin livsmestring og dette vil også være forebyggende både med tanke på eventuell mobbing og utestenging.

Dere kan lese mer om satsningsområder og arbeidsmetoder i årsplanen vår.

Avdelinger

Fargeklatten

19 barn

Paletten

38 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Grandehagen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet