Velkommen til Grandehagen barnehage

Læringsverkstedet Grandehagen barnehage ligger på Eydehavn i Arendal Kommune. Nærmiljøet vårt er variert og mangfoldig og vi har vakre Byøya og Eydehavnsskogen rett utenfor døra vår. Disse områdene benytter vi ofte og vi har laget vår egen lille oase i Eydehavnsskogen, som vi kaller Gaupedalen.
Vi har to store uteområder i barnehagen vår, som begge er kuperte og gir god motorisk stimulering. I det ene området har vi vår egen grønnsakshage - Skogshagen - der vi har både epletrær, et plommetre, pallekasser med både poteter og gulrøtter, samt ulike urter og jordbær. Her har vi også to gapahuker med bålplass. Det andre uteområdet kan by på husking, sykling, klatring etc. Her har vi et grillhus og et amfi, som vi bruker når det er sommerfest og andre forestillinger.

Grandehagen er en 2-avdelings barnehage.Vi har fokus på relasjoner, lek, samspill og mestring og har også et stort fokus på det sunne og gode måltidet.
De voksne som jobber i Grandehagen er rause og varme og har et ekstra blikk for hvert enkelt barn.
Vi har hjerte for deg, slik at du kan bli den beste utgaven av deg selv.

Nyttige linker:
https://www.arendal.kommune.no/tjenester/barnehage/

Mandag — Fredag 06:30 — 16:45

Skoleveien 12,4810 Eydehavn
Vis i kart

41544629
grandehagen@laringsverkstedet.no

57 barn
2 avdelinger
15 ansatte

Pris: 3230,-
Pris for mat: 350,-

Fokusområde for Grandehagen barnehage

I Grandehagen barnehage ervårt hovedfokus at barna skal få styrket sin sosiale kompetanse. De voksne som jobber i barnehagen er rause, varme og omsorgsfulle voksne med høy grad av relasjonskompetanse...

I Grandehagen barnehage ervårt hovedfokus at barna skal få styrket sin sosiale kompetanse. De voksne som jobber i barnehagen er rause, varme og omsorgsfulle voksne med høy grad av relasjonskompetanse. Samtidig er det tydelige voksne, som veileder barna når uheldige samspillsmønstre oppstår. De vet at de som gode voksne har ansvar for kvaliteten i relasjonen og de har et hjerte for barna slik at de kan bli den beste utgaven av seg selv, barna er fremtiden vår.

Grandehagen barnehage bruker alle fagområdene i Rammeplanen i ulike prosjekter gjennom barnehageåret, som grunnlag for barns læring og styrking av den sosiale kompetansen. På denne måten får barna hjelp til å bli sosialt handledyktige og i dette legger vi at de stoler på sine egne følelser og tanker. Vi ønsker at barna skal ha en god og positiv indre dialog om seg selv og tenke: "Jeg er verdifull og unik". Barna får da verktøy med seg som de kan bruke i sin livsmestring og dette vil også være forebyggende både med tanke på eventuell mobbing og utestenging.

Dere kan lese mer om satsningsområder og arbeidsmetoder i årsplanen vår.

Avdelinger

Fargeklatten

19 barn

Paletten

38 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Grandehagen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet