Læringsverkstedet Granåslia

Velkommen til Granåslia barnehage

Læringsverkstedet Granåslia Barnehage ligger på Angelltrøa/Granåslia i nærheten av blant annet Dragvoll og Brundalen

Vi ligger i et flott nærområdet som innbyr til flotte turopplevelser i gåavtand til barnehagen.

Vi er en 5 avdelingsbarnehage med 1 årsavdeling, 2 årsavdeling og 2 avdelinger i alderen 3-5 år. I tillegg har vi en turavdeling med 15 barn i alderen 4-6 år.


Mandag — Fredag 07:00 — 17:00

Wilhelm K. Størens Vei 2,7048 Trondheim
Vis i kart

99599710
granaslia@laringsverkstedet.no

90 barn
5 avdelinger
27 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 460,-

Styrer
Brynhild Trondseth

Fokusområde for Granåslia barnehage

Barns psykiske helse Barns psykiske helse handler om deres følelser og atferd, og påvirker i stor grad deres utvikling og læring. Barn og unge trenger å bli sett, hørt og...

Barns psykiske helse

Barns psykiske helse handler om deres følelser og atferd, og påvirker i stor grad deres utvikling og læring. Barn og unge trenger å bli sett, hørt og tatt vare på av jevnaldrende og voksne for å oppprettholde en god helse.

Vi har fokus på:

"Være god nok" - skape trygge barn med god selvfølelse.

"Vær raus" - å være raus mot seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse

Selvhevdelse - Det å ha trua på seg selv.

Relasjonsbygging mellom barna. Vennskap.

Endringskompetanse - Få kjennskap og egen erfaring med at endringer er en naturlig del av det å leve.

Sette grenser for egen kropp - Utvikle barnas holdninger til å sette grenser for egen kropp. Barnehagen vil ha en egen temaperiode med fokus på Kropp og seksualitet.

Glede og lykke - Det å kunne glede seg over det man opplever og den man er.

Trygghetssirkelen - Trygghet og støtte hånd i hånd.

Handlingsplan for vennskap og forebygging av mobbeatferd

Avdelinger

Knerten

15 barn

4 - 6 år

Jordbærhagen

13 barn

1 - 2 år

Kirsebærlia

14 barn

2 - 3 år

Blåbærlyngen

24 barn

3 - 6 år

Bananskogen

24 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Granåslia barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet