Granåslia

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 17:00

 • 90 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  360,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Granåslia Barnehage ligger på Angelltrøa/Granåslia i nærheten av blant annet Dravoll og Brundalen

Vi ligger i et flott nærområdet som innbyr til flotte turopplevelser i gåavtand til barnehagen.

Vi er en 5 avdelingsbarnehage med 1 årsavdeling, 2 årsavdeling og 3-6 års avdeling. I tillegg har vi en friluftsavdeling med 15 barn i alderen 4-6 år.


Fokusområde for Granåslia

Barns psykiske helse Barns psykiske helse handler om deres følelser og atferd, og påvirker i stor grad deres utvikling og læring. Barn og unge trenger å bli sett, hørt og...

Barns psykiske helse

Barns psykiske helse handler om deres følelser og atferd, og påvirker i stor grad deres utvikling og læring. Barn og unge trenger å bli sett, hørt og tatt vare på av jevnaldrende og voksne for å oppprettholde en god helse.

Vi har fokus på:

"Være god nok" - skape trygge barn med god selvfølelse.

"Vær raus" - å være raus mot seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse

Selvhevdelse - Det å ha trua på seg selv.

Relasjonsbygging mellom barna. Vennskap.

Endringskompetanse - Få kjennskap og egen erfaring med at endringer er en naturlig del av det å leve.

Sette grenser for egen kropp - Utvikle barnas holdninger til å sette grenser for egen kropp. Barnehagen vil ha en egen temaperiode med fokus på Kropp og seksualitet.

Glede og lykke - Det å kunne glede seg over det man opplever og den man er.

Trygghetssirkelen - Trygghet og støtte hånd i hånd.

Handlingsplan for vennskap og forebygging av mobbeatferd

Avdelinger

Knerten

15 barn

4 - 6 år

Jordbærhagen

13 barn

1 - 2 år

Kirsebærlia

14 barn

2 - 3 år

Blåbærlyngen

24 barn

3 - 6 år

Bananskogen

24 barn

3 - 6 år

Dokumenter fra Granåslia

Dokumenter fra Læringsverkstedet