Velkommen til Glendrange Solkollen barnehage

Læringsverkstedet Glendrange barnehage ligger i landlige omgivelser, nær skog og vann, ca 5 km fra Flekkefjord sentrum.Barnehagen ligger i en blindvei med lite trafikk. Det hender det kjører en bil eller traktor forbi. I Tjødna like ved finns det stokkender, frosker og padder. Naboene våre har høner, hest og sauer, og vi benytter oss av mulighet til å besøke de så ofte vi kan når vi går tur.Vi skal gjøre vårt aller beste for at ditt barn skal trives og utvikle seg her, og få et positivt selvbilde. Takk for den tillit dere viser oss i barnehagen ved at vi får ta del i omsorgen og oppdragelsen av det mest verdifulle dere har- barna deres.

Mandag — Fredag 06:30 — 16:15

Glendrange 20,4400 Flekkefjord
Vis i kart

41459085
glendrange@laringsverkstedet.no

27 barn
2 avdelinger
10 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 400,-

Styrer
Siv-Tone Kristiansen

Priser fra januar 2023

Pris for full barnehageplass fra 01.01.2023 er fastsatt makspris 3000 kr

Matpenger er 400 kr for full plass.

Vi kjøper inn bleier og foreldre betaler bleiepenger 130 kr pr måned.

Fokusområde for Glendrange Solkollen barnehage

Læringsverkstedet Solkollen barnehager drives med utvidet formålsparagraf, og formidler innhold og verdier forankret i kristen tro. Den kristne verdiformidlingen skjer i barnehagens hverdagssituasjoner og i pedagogisk tilrettelagte aktiviteter. Bibelhistorier knyttes til barnas hverdag, og gjør dem relevante og gjenkjennbare for barna.

Læringsverkstedet Solkollen barnehager drives med utvidet formålsparagraf, og formidler innhold og verdier forankret i kristen tro. Den kristne verdiformidlingen skjer i barnehagens hverdagssituasjoner og i pedagogisk tilrettelagte aktiviteter. Bibelhistorier knyttes til barnas hverdag, og gjør dem relevante og gjenkjennbare for barna.

Avdelinger

Eventyrskogen

18 barn

2 - 5 år

Ole Brumm

9 barn

1 - 2 år

Dokumenter fra Glendrange Solkollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet