Gimlekollen

62 verdifulle
barn

mandag — fredag
07:00 — 17:00

Om barnehagen

Læringsverkstedet Gimlekollen ligger i Bergtorasvei 8 på Gimlekollen i et stille og rolig boligområde, med fine turmuligheter like ved som blir flittig brukt hver uke til tur, opplevelser og lek...

Læringsverkstedet Gimlekollen ligger i Bergtorasvei 8 på Gimlekollen i et stille og rolig boligområde, med fine turmuligheter like ved som blir flittig brukt hver uke til tur, opplevelser og lek.  Barnehagen startet opp i 2003 og er en treavdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år. 

Pris: 2910,-
Pris for mat: 200,-


Fokusområder

Barnehagens eget satsningsområde dette året er lek og gode vennskapsrelasjoner. Hos oss er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktiviteter. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte...

Barnehagens eget satsningsområde dette året er lek og gode vennskapsrelasjoner. Hos oss er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktiviteter. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og mest plass i barnehagen vår. Leken har en egenverdi for barnet; i samspill med andre blir man en del av en sosial og kulturell kontekst, og barns relasjonskompetanse utvikles. Det vil være fokus på lekens betydning for barns vennskap. Vi kommer til å ha fokus på voksne som gode rollemodeller for barna og inspirere til spennende lek. Samt fokus på å bruke leken til å forebygge mobbing, til inkludering og bygge fellesskap.

Avdelinger/baser

Gul

24 verdifulle barn

3 - 6 år

Blå

14 verdifulle barn

Grønn

24 verdifulle barn

3 - 6 år

Dokumenter

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Gimlekollen
Bergtoras vei 8, Kristiansand, Norge

email gimlekollen@laringsverkstedet.no

email Styrer: 41 53 80 17, Barnehagen: 37 07 15 68