Læringsverkstedet Gimlekollen

Velkommen til Gimlekollen barnehage

Læringsverkstedet Gimlekollen ligger i Bergtorasvei 8 på Gimlekollen i et stille og rolig boligområde, med fine turmuligheter like ved som blir flittig brukt hver uke til tur, opplevelser og lek. Barnehagen startet opp i 2003 og er en treavdelings barnehage for barn i alderen 1-5 år.

Mandag — Fredag 07:00 — 16:30

Bergtoras Vei 8,4633 Kristiansand S
Vis i kart

37071568
Gimlekollen@laringsverkstedet.no

59 barn
3 avdelinger
13 ansatte

Pris: 3000,-
Pris for mat: 300,-

Fokusområde for Gimlekollen barnehage

Barnehagen har et fokus på lek og gode vennskapsrelasjoner. Hos oss er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktiviteter. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og mest plass i barnehagen vår. Leken har en egenverdi for barnet; i samspill med andre blir man en del av en sosial og kulturell kontekst, og barns relasjonskompetanse utvikles. Det vil være fokus på lekens betydning for barns vennskap. Vi kommer til å ha fokus på voksne som gode rollemodeller for barna og inspirere til spennende lek. Samt fokus på å bruke leken til å forebygge mobbing, til inkludering og bygge fellesskap.

Barnehagen har et fokus på lek og gode vennskapsrelasjoner. Hos oss er leken grunnstammen i det pedagogiske arbeidet og aktiviteter. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn skal erfare at lek og læring er morsomt. Leken skal tildeles mest tid og mest plass i barnehagen vår. Leken har en egenverdi for barnet; i samspill med andre blir man en del av en sosial og kulturell kontekst, og barns relasjonskompetanse utvikles. Det vil være fokus på lekens betydning for barns vennskap. Vi kommer til å ha fokus på voksne som gode rollemodeller for barna og inspirere til spennende lek. Samt fokus på å bruke leken til å forebygge mobbing, til inkludering og bygge fellesskap.

Avdelinger

Blå

14 barn

1 - 2 år

Grønn

24 barn

3 - 5 år

Gul

21 barn

2 - 4 år

Dokumenter fra Gimlekollen barnehage

Dokumenter fra Læringsverkstedet