Fornebu Idrettsbarnehage - Kontakt

Avdelinger

Ascensus (Klartre)

Cursus (Løpe)

Ludus (Lek)

Plausus (Klappe)

Repimus (Krabbe)

Rhythmus (Rytme)

Saltatus (Danse)

Saltus (Hoppe)

Medarbeidere

Ola Karlaug

Styrer: fornebu@laringsverkstedet.no 97438434

Julie Berntine Bakke

Fagleder: 97979647