Folkeparken

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06:45 — 17:15

 • 155 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  250,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Vi skal bli IDRETTSBARNEHAGE, i barnehageåret 2020/2021 skal vi begynne å bruke konseptet, før vi høsten 2021 skal bli en fullverdig idrettsbarnehage. Fokuset vil da i tillegg til livsmestring og matglede være BEVEGELSESGLEDE! Vi vil bruke ressursene vi har i nærmiljøet og på huset, og samtidig knytte et nettverk med samarbeidspartnere. Læringsverkstede Folkeparken idrettsbarnehage ligger sentralt til på Dal, nederst i Dalsliene, rett på baksiden av Coop Marked og med gangavstand til Dal togstasjon og bussholdeplassen både til Jessheim og Eidsvoll. Læringsverkstedet Folkeparken idrettsbarnehage er en flott og spennende barnehage som åpnet i august 2009 og utvidet i august 2012. Vi har 3 småbarnsbaser 0-3 år og 4 storebarnsbaser 3-6år. Den ene storebarnsbasen vår er en naturbase. Vi har egne verkstedrom som engsjerer barn i samling og i smågrupper. Her vil barna kunne få utfolde seg i matteverksted,språk/bibliotekrom,hjerterom,kreativt og dramarom. Barnehagen har en stor gymsal med buldrevegg og et et flott uteområde med bla.akebakke,gapahuk og lavo. Hver dag leker barna mye ute sammen med engasjerte og aktive voksne. Vi har turdag hver uke i skog og mark med temabaserte aktiviteter . Vi deler barnegruppene opp i mindre grupper i løpet av hele barnehagedagen, for å kunne lage mer ro rundt de ulike aktivitetene. Barna opplever hver måned en spesiell happening som bibliokteksbesøk, idrettsdag m.m. Det pedagogiske ukeprogrammet bygger på faste temadager innen: språk-førmatematikk- kreativitet-natur & miljø- sosial kompetanse. Vi har en egen kjøkkenassistent med fokus på variert og sunt kosthold. Vi har matgrupper med mindre barnegrupper, her er matkultur og smaksopplevelser viktig. Vi er en del av prosjektet "Et godt måltid" som er i samarbeid med Arne Brimi og Ryfylkekokken Frode Selvaag. Barnehagen er praksisbarnehage for barnehagelærere, videregåendeskole, arbeids og språkpraksis. Å ha studenter i barnehagen er med på å innføre ny teori og forskning i utviklingen av våre barnehager. Vi er en stor unik bukett med god spredning både i alder og kjønn, og det er pedagoger på alle basene, fagarbeidere og assistenter i ulike stillinger, med godt samarbeid på tvers av de ulike basene.

Fokusområde for Folkeparken

I Folkeparken har vi valgt å sette fokus på følgende dette barnehageår: Livsmestring,matglede og bevegelseglede: I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, står det at livsmestring handler om å forstå...

I Folkeparken har vi valgt å sette fokus på følgende dette barnehageår: Livsmestring,matglede og bevegelseglede: I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, står det at livsmestring handler om å forstå og kunne påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. I arbeidet mot dette har vi fokus på å fremme barns psykiske og fysiske helse. Bla vil alle 4åringene få tilbud på barneyoga med bruk av ulike eventyr. Vi er 8 ansatte som har tatt barneyoga kurs. Barnehagen skal legge til rette for gode utviklingsmuligheter, der glede og mestring er sentral. Alle barn skal føle seg ivaretatt og støttet i barnehagehverdagen. Pedagogisk miljøveileder: Vi har opprettet en pedagogisk miljøveileder stilling. Pedagogen i denne stillingen skal arbeide med fagutvikling og veiledning av personalet. Samt ha smågrupper med barn med fokus på språkutvikling og samspill i lek. Et godt måltid: Krever aktive voksne som er beviste i situasjonen. Man må snakke positivt om maten, og oppmuntre til å smake. Skape entusiasme og engasjement ved å ta med barna i prosessen. For eksempel ved å delta som ukens hjelper. Vi har fokus på den gode måltidsituasjonen, og stemningen rundt bordet. Vi bruker måltidet som en pedagogisk arena, deriblant språkstimulering og sosial trening.

Avdelinger

Gul

14 barn

Lilla

14 barn

Natur

21 barn

3 - 5 år

Orange

12 barn

Rød 1

27 barn

2 - 5 år

Turkis

25 barn

2 - 5 år

Gul 2

15 barn

Rød 2

27 barn

2 - 5 år

Dokumenter fra Folkeparken

Dokumenter fra Læringsverkstedet