Flekkerøy Solkollen

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  06.50 — 16.40

 • 102 verdifulle barn

 • Pris

  2910,-

  Pris for mat

  200,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Solkollen Flekkerøy er en 5- avdelings barnehage som åpnet i 2014. Barnehagen har nydelig beliggenhet rett ved skogen og nærme sjøen. Vi er en avdelingsbarnehage hvorav tre avdelinger for 3-5 åringene og to avdelinger for de minste barna. Barnehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon og drives i samsvar med barnehagelovens §1a. Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering. Vår barnehage skal være en del av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. Vi har et engasjert personale som jobber for å se den enkelte og stort fokus på gruppetid. Vi tror mindre grupper med faste voksne sikrer trygghet og forutsigbarhet for barna. Solkollen har et godt samarbeid med de andre barnehagene på Flekkerøy og har blant annet felles kor for 5-åringene. Vi har også samarbeid med skole og kirka her.

Fokusområder for Flekkerøy Solkollen

Solkollen Flekkerøy er en del av Læringsverkstedets konsept barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og har en klar ambisjon om å være faglig best.

Felles visjon for konseptbarnehagene er: Med hjerte for alle; - for barna, familien, ansatte og nærmiljø.

Mål for barnehagen: Vår barnehage skal være en den av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap.

Delmål: Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon

-Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna
-Vi er et godt tilbud til hele familien
-Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø
-Vi engasjerer oss i nærmiljø

Solkollen Flekkerøy er en del av Læringsverkstedets konsept barnehager som jobber i henhold til barnehagelovens §1a. Vi er en barnehage for alle, og har det lille ekstra fokuset på verdiene vi finner i den kristne tro og tradisjon. Vi har barnehager fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør og har en klar ambisjon om å være faglig best.
Felles visjon for konseptbarnehagene er: Med hjerte for alle; - for barna, familien, ansatte og nærmiljø.

Mål for barnehagen: Vår barnehage skal være en den av ”den gode barndommen” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap.
Delmål: Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon
-Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna
-Vi er et godt tilbud til hele familien
-Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø
-Vi engasjerer oss i nærmiljø

Avdelinger/baser

Armkroken

25 verdifulle barn

3 - 5 år

Hjerterommet

15 verdifulle barn

1 - 2 år

Fotsporet

15 verdifulle barn

1 - 2 år

Smilehullet

22 verdifulle barn

2 - 5 år

Øyeblikket

25 verdifulle barn

3 - 5 år

Dokumenter fra Flekkerøy Solkollen

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

 • Barns egenverd
 • Aktive voksne
 • Aktiv begrepslæring
 • Repetisjonsprinsippet
 • Spiralprinsippet
 • Interaktive samlinger/grupper
 • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk