Flatøy

Nøkkelinfo

 • Mandag — Fredag

  07:00 — 16:30

 • 15 barn

 • Pris

  3135,-

  Pris for mat

  300,-

  Pris er per måned og per barn. Vi tilbyr søskenmoderasjon

Læringsverkstedet Flatøy barnehage har ein flott beliggenhet med nærhet til fine turområder i skogen. Læringsverkstedet fokuserer på barns utvikling og læring. Barnehagen vektlegg at kombinasjonen leik og læring er gøy. Vi ønsker at barna skal bli aktive deltakarar og ikke passive mottakare. Visjon: Vi skal få verdas viktigaste verdiar til å vekse. "Vi" betyr at vi gjer det saman og "verdas viktigaste verdiar" er borna våre, som skal forme framtida. Vi er opptekne av at barna skal bli den beste utgåven av seg sjølv. Det pedagogiske vekeprogrammet bygger på faste temadagar innan språk, matematikk og motorikk, kreativietet, natur og utedag, hjerteprogram/sosial kompetanse. Barnehagen har totalt 25 plasser for barn i alderen 1-6 år. På Flatøy er dei ansatte opptekne av tryggheit, godt foreldresamarbeid og utvikling. Vi er også opptekne av trivsel og bruk av humor i kvardagen. Det er fast turdag kvar veke, og då blir nærområdet i barnehagen benytta flitteg, samt vår flotte lavvo som me får disponera av bygdelaget.

Fokusområde for Flatøy

I år er tema: kommunikasjon, tekst og språk

I år er tema: kommunikasjon, tekst og språk

Avdelinger

Solstrålen

15 barn

1 - 6 år

Dokumenter fra Flatøy

Dokumenter fra Læringsverkstedet