Fjellhulen naturbarnehage

32 verdifulle
barn

mandag — fredag
07:00 — 16:30

Om barnehagen

Fjellknausen barnehage åpnet i mars 2009, og ligger på en solfylt, liten fjellknaus på Myråsen, ca. 3 km fra Grimstad sentrum. Barnehagen er nybygd og innbyr til lek og læring...

Fjellknausen barnehage åpnet i mars 2009, og ligger på en solfylt, liten fjellknaus på Myråsen, ca. 3 km fra Grimstad sentrum. Barnehagen er nybygd og innbyr til lek og læring med lyse, trivelige lokaler. Vi har et fantastisk uteområde tilrettelagt for utforskning og motorisk utfoldelse og er godkjent for 112 plasser for barn i aldersgruppen 0 til 6 år.

Fjellknausen er en avdelingsfri barnehage inndelt i småtroll og stortroll hvor der er eget opplegg for de minste barna (småtroll). Dette gjør vi for å ivareta alle barns behov. Barnegruppen er videre delt inn i team etter alder, hvor det er knyttet en pedagogisk leder til hvert team.

Pris: 2910,-
Pris for mat: 365,-


Fokusområder

I Fjellknausen jobber vi ut fra våre verdier - glede, undring og samspill. Dette er styrende i vårt arbeid med barna. Vi skal undre oss sammen med barna, og hjelpe...

I Fjellknausen jobber vi ut fra våre verdier - glede, undring og samspill. Dette er styrende i vårt arbeid med barna. Vi skal undre oss sammen med barna, og hjelpe de til å søke svar på det de lurer på. Vi skal skape glede i hverdagen, og glede oss sammen med barna når de mestrer nye ting. Vi skal skape samspill med barna slik de blir sett og hørt, og føler seg betydningsfulle og som en del av et fellesskap.

Avdelinger/baser

Ekorn

7 verdifulle barn

1 - 2 år

Hare

8 verdifulle barn

2 - 3 år

Rev

2 verdifulle barn

3 - 4 år

Rådyr

9 verdifulle barn

4 - 5 år

Elg

6 verdifulle barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Fjellhulen naturbarnehage
Sliperikleiva 2, 4909 Songe

email blskuggestol@kreativebarnehager.no

email Barnehagen: 474 62 513 Styrer: 474 62 502