Fjellhulen naturbarnehage

32 verdifulle barn

Mandag — Fredag
07.00 — 16.30

Om barnehagen

Fjellhulen er en barnehage som er godkjent for 50 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligger på Songe, ca 10 minutter kjøring fra Tvedestrand. Vi er plassert i...

Fjellhulen er en barnehage som er godkjent for 50 plasser for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligger på Songe, ca 10 minutter kjøring fra Tvedestrand. Vi er plassert i naturskjønne omgivelser på et lite fjell med utsikt over Songevannet. Gjennom dette fjellet går en gammel spennende hule som ble brukt under krigen, derav navnet Fjellhulen.

I Fjellhulen barnehage legger vi til rette for stimulerende omgivelser, og har et stort fokus på natur. Voksne prioriterer tid, ro og åpenhet til barnets utforskertrang og nysgjerrighet. God kommunikasjon, kvalitet, kompetanse, trygghet og tillit er en forutsetning et godt samspill i alle barnehagens relasjoner.

På barnehagens uteområde er vi så heldig å ha fire hytter. Disse blir brukt til lekebod, snekkerbod, dukkestue, atelie, og til såing. Vi har et utfordrende og kupert uteområde som stimulerer barnas grovmotorikk, og i tillegg liker vi å gå på tur til barnehagens baseområder.

Pris: 2910,-
Pris for mat: 365,-


Fokusområder

I Fjellknausen jobber vi ut fra våre verdier - glede, undring og samspill. Dette er styrende i vårt arbeid med barna. Vi skal undre oss sammen med barna, og hjelpe...

I Fjellknausen jobber vi ut fra våre verdier - glede, undring og samspill. Dette er styrende i vårt arbeid med barna. Vi skal undre oss sammen med barna, og hjelpe de til å søke svar på det de lurer på. Vi skal skape glede i hverdagen, og glede oss sammen med barna når de mestrer nye ting. Vi skal skape samspill med barna slik de blir sett og hørt, og føler seg betydningsfulle og som en del av et fellesskap.

Avdelinger/baser

Ekorn

7 verdifulle barn

1 - 2 år

Hare

8 verdifulle barn

2 - 3 år

Rev

2 verdifulle barn

3 - 4 år

Rådyr

9 verdifulle barn

4 - 5 år

Elg

6 verdifulle barn

5 - 6 år

Dokumenter fra Læringsverkstedet

Prinsipper i vårt pedagogiske arbeid

  • Barns egenverd
  • Aktive voksne
  • Aktiv begrepslæring
  • Repetisjonsprinsippet
  • Spiralprinsippet
  • Interaktive samlinger/grupper
  • Læringsmiljø

Les mer om vår pedagogikk

Kontakt

Læringsverkstedet Fjellhulen naturbarnehage
Sliperikleiva 2, 4909 Songe

email fjellhulen@laringsverkstedet.no

email Barnehagen: 474 62 513 Styrer: 41268852